Ćwiczenia online - Strona bierna w języku włoskim

ćwiczenie nr
#2207
poziom
B1
Twoja historia

Polecenie:

Wpisz odpowiednią formę czasownika w STRONIE BIERNEJ (przy użyciu czasownika 'essere').

  1. Il medico stamattina farà un'operazione difficile. - Un'operazione difficile dal medico stamattina.

  2. I genitori amano i figli. - I figli dai genitori.

  3. Penso che lui finalmente compri quest'appartamento. - Penso che quest'appartamento finalmente da lui.

  4. Ho paura che Monica non abbia venduto la casa. - Ho paura che la casa non da Monica.

  5. Loro sicuramente offrirebbero il caffé. - Il caffé sicuramente da loro.

  1. Paolo letto questo libro tre volte. - Questo libro da Paolo tre volte.

  2. Pensavo che loro comprassero quella macchina. - Pensavo che quella macchina da loro.

  3. Hanno cambiato la legge. - La legge da loro.

  4. Berranno il vino durante la cerimonia. - Il vino durante la cerimonia.

  5. Durante le nozze serviranno due cene. - Due cene durante le nozze.

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna w języku włoskim:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.