Gramatyka języka włoskiego

Spis treści

Gramatyka - Spis zagadnień

Spis wszystkich omówionych zagadnień gramatycznych w poręcznej i łatwej do przeszukania formie. Przejdź do spisu zagadnień »

Wymowa

Wymowa

Naukę języka obcego warto jest zacząć od poznania zasad jego wymowy. W języku włoskim to, jak czytamy wyrazy, nie różni się znacznie od tego, jak je piszemy, jest jednak kilka problematycznych liter.

Części mowy

Części mowy

Tradycyjnie w języku włoskim wyróżniamy dziewięć części mowy. Pięć z nich jest odmiennych: rzeczownik, rodzajnik, przymiotnik, zaimek i czasownik cztery natomiast są nieodmienne: przysłówek, spójnik, przyimek i wykrzyknik.

Czasy przeszłe

Czasy przeszłe

Wyróżniamy cztery czasy przeszłe, które służą do wyrażania czynności zakończonych, dokonanych, czynności, które mają jakiś związek z teraźniejszością, czynności, które nie zostały zakończone lub takich, które wyrażają ciągłość lub powtarzalność. Są też czasy, dzięki którym możemy mówić o czynnościach całkowicie zakończonych lub wydarzeniach bardzo odległych i historycznych.

Czasy przyszłe

Czasy przyszłe

W języku włoskim wyróżniamy dwa czasy przyszłe: futuro semplice, który mówi o wydarzeniu lub czynności, które dopiero będzie miało miejsce przyszłości (bliskiej lub dalszej) oraz futuro anteriore, który mówi o czynności, która będzie mieć miejsce lub zostanie zakończona w przyszłości, ale przed inną czynnością przyszłą.

Pytania i przeczenia

Pytania i przeczenia

Pytania w języku włoskim od twierdzeń często różnią się tylko zmianą znaku interpunkcyjnego w pisowni lub zmianą intonacji w wymowie.

Strona bierna

Strona bierna

Strona bierna czyli forma passiva nie mówi o tym, co ktoś robi, ale o tym, co jest z czymś lub kimś robione. Podmiot, czyli najważniejszy rzeczownik w zdaniu, jest, jak nazwa wskazuje, bierny, nieaktywny, to na nim wykonywana jest jakaś czynność.

Okresy warunkowe

Okresy warunkowe

Okresy warunkowe to zdania warunkowe wyrażają warunek wykonania danej czynności. W języku włoskim wyróżniamy cztery typy zdań warunkowych.

Tryby

Tryby

Tryb rozkazujący imperativo zgodnie z nazwą służy do wydawania rozkazów i poleceń. Tworzymy go poprzez zastąpienie zakończeń bezokolicznikowych -are, -ere, -ire odpowiednimi końcówkami.

Równoważnikowe formy zdań

Równoważnikowe formy zdań

Równoważnik zdania to jeden lub więcej wyrazów, które nie tworzą zdania, ponieważ nie zawierają orzeczenia, ale przekazują tę samą treść. To bardzo przydane formy , często łatwiejsze do zapamiętania niż poszczególne formy odmienionych czasowników.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.