Błędy

Temat przeniesiony do archwium.
Witam! :)
Jestem ciekawa, jakie błędy we własnym języku najczęściej popełniają Włosi. Ktoś by coś opowiedział? :)
1) Włosi często popełniają błędy w koniugacji czasowników w trybie łączącym (congiuntivo). Lub wcale go nie używają.
2) Z powodu wpływu regionalnego dialektu niektórzy źle używają przyimków lub też czasowników. Na przykład, w poprawniej włoszczyźnie mówi się 'aiutare qualcuno' (pomagać `kogoś') ale wielu południowców mówi 'aiutare a qualcuno'
3) Różne, mniej więcej drobne błędy ortograficzne, na przykład pisząc qual'è zamiast qual è, un'altro zamiast un altro, le da un bacio zamiast le dà un bacio

« 

Studia językowe

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie