proszę o pomoc

Temat przeniesiony do archwium
Proszę o pomoc. Jeśli ma ktoś jakieś notatki z fonetyki i fonologii włoskiej, proszę przyślijcie mi je na e- mail: [email] Będę bardzo wdzięczny!

« 

Pomoc językowa

 »

Egzaminy