Dlaczego warto studiować medycynę we Włoszech?

Temat przeniesiony do archwium
Włochy to kraj o długiej tradycji akademickiej, zapoczątkowanej przez założenie w Bolonii pierwszego uniwersytetu cywilizacji zachodniej. Do dziś wysoki poziom kształcenia oferowany przez wyższe uczelnie Półwyspu Apenińskiego przyciąga studentów z całej Europy świata. Studia uniwersyteckie podzielone są na trzy poziomy umożliwiające zdobycie: stopnia akademickiego (laurea), stopnia specjalizacji (laurea specialistica) lub doktoratu (dottorato di ricerca) zarówno w ramach systemu edukacji publicznej jak i prywatnej. Podobnie jak w polskim szkolnictwie, kierunek lekarski jest realizowany w ramach jednolitych studiów magisterskich, trwa 6 lat i objęty jest regulacją (numerus clausus)- z tego powodu wymagane jest przystąpienie do egzaminu wstępnego.

Zalety wyróżniające uniwersytety włoskie:

Ranking: Uniwersytet Mediolański oraz Uniwersytet Boloński od lat znajdują się na rankingach w pierwszej setce najlepszych uniwersytetów na świecie, a szpital w którym odbywają się praktyki dla studentów Uniwersytetu Mediolańskiego znajduje się na liście 50 najlepszych szpitali na świecie w 2020 roku. Uniwersytet Mediolański należy także do prestiżowej Ligi Europejskich Uniwersytetów Badawczych oraz wraz z Uniwersytetem Humanitas i Uniwersytetem w Mediolanie-Bicocca oferuje program Virgilio, innowacyjną ścieżkę szkoleniową kształtującą przyszłych liderów medycyny akademickiej. Dostępny na Uniwersytecie Turyńskim Program MD-PhD umożliwia dodatkowo uzyskanie stopnia doktora a Program MEDTEC funkcjonujący na Uniwersytecie Humanitas- stopnia inżyniera.

Dostępność: Każdy może dostać się na studia medyczne we Włoszech- wystarczą:

• ukończone 12 lat nauki,

• dyplom ukończenia liceum

• zdanie wstępnego egzaminu IMAT.

Nie mają znaczenia świadectwa ani wyniki maturalne ani nie są wymagane listy rekomendacyjne czy rozmowy kwalifikacyjne, co daje każdemu kandydatowi równe szanse na studiowanie na najlepszych uczelniach. Egzamin wstępny IMAT jest wspólny dla wszystkich uczelni publicznych i przeprowadzany jest tego samego dnia w 24 autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych na świecie, z których jeden znajduje się w Warszawie. Każdy uniwersytet prywatny przeprowadza własny egzamin wstępny, których struktura jest bardzo zbliżona do egzaminu IMAT co umożliwia efektywne przygotowanie i maksymalizację wyników.

Koszty: W parze z wysoką jakością nauczania idą przystępne warunki finansowe- włoski system oświaty gwarantuje elastyczne kwoty czesnego, które dla uczelni publicznych wahają się między 356-5000 EUR rocznie, w zależności od sytuacji materialnej studenta ustalanej na podstawie wskaźnika ISEE. Czesne na prywatnych uniwersytetach mieści się między 7[tel]EUR rocznie. Dodatkowe stypendia naukowe oraz socjalne dostępne dla każdego ucznia umożliwiają komfortowe studiowanie na prestiżowych uniwersytetach bez zmartwień o koszty.

Język: Nie musisz znać języka włoskiego by studiować we Włoszech. Już od 11 lat włoskie uniwersytety oferują naukę na kierunkach medycznych w międzynarodowym środowisku i całkowicie w języku angielskim, umożliwiającą otrzymanie dyplomu lekarza medycyny akceptowanego w całej Europie.

Lokalizacja: „Kto był we Włoszech, może zapomnieć o reszcie świata. Kto był w niebie, nie pragnie ziemi” – pisał Nikołaj Gogol. Włochy to piękne krajobrazy, bogata historia oraz ogromne dziedzictwo kulturowe, które studiując możesz odkrywać na co dzień. Liczne uniwersytety włoskie posiadają bogatą ofertę artystyczną dla swoich studentów, obejmującą zaproszenia na wydarzenia kulturowe, opery, wystawy sztuki i wstępy do lokalnych zabytków historycznych w obniżonych cenach. Uniwersytety w Pawii, Bolonii czy Padwie oprócz nawet 1000- letniej tradycji mogą poszczycić się afiliacją z takimi uczonymi jak Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Mikołaj Kopernik czy Dante Alighieri.

Wśród uniwersytetów posiadających w swojej ofercie studia medyczne w języku angielskim znajdują się zarówno uniwersytety publiczne, jak i prywatne.

Uniwersytety publiczne:

Uniwersytet Mediolański
Uniwersytet w Mediolanie-Bicocca
Uniwersytet Turyński
Uniwersytet Boloński
Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari
Uniwersytet Padewski
Sapienza- Uniwersytet Rzymski
Uniwersytet Rzymski II „Tor Vergata”
Uniwersytet w Pawii
Uniwersytet w Mesynie
Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II
Uniwersytet Kampanii "Luigi Vanvitelli"
Uniwersytet w Sienie (stomatologia)
Uniwersytety prywatne:

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Rzymie
Uniwersytet Humanitas
Uniwersytet San Raffaele
Międzynarodowy Uniwersytet Nauk o Zdrowiu Saint Camillus