Ćwiczenia online - Tryb rozkazujący w języku włoskim - użycie

Polecenie:

Uzupełnij odpowiednią formą czasownika w trybie ROZKAZUJĄCYM.

poziom ćwiczenia: A2

Opis gramatyki: Tryb rozkazujący w języku włoskim - użycie

  1. Monica, leggere questo frammento ad alta voce.

  2. Signora Mara, aprire la finestra, per favore.

  3. Non ti voglio vedere, andare via!

  4. Dottore, mi dire, quando potrò andare a casa?

  5. Marco, stare zitto, non parlare.

  1. Se siete talmente stanchi, andare a dormire!

  2. Professore, mi dare una mano con quest'esercizio, non ce la faccio da solo.

  3. Franco, avere cura del nostro cane!

  4. Elena, parlare con tuo padre!

  5. Cameriere! Ci portare ancora una bottiglia di vino bianco!

Więcej ćwiczeń dla Tryb rozkazujący w języku włoskim - użycie:

Zobacz także: Opis gramatyki: Tryb rozkazujący w języku włoskim - użycie lub wszystkie Tryb rozkazujący ćwiczenia

Komentarze (1)

znów nie akceptowane są formy poprawne trybu rozkazującego . w l poj 2os poprawne formy to sta' oraz stai i va' oraz vai natomiast tu ta poprawna forma (stai i vai ) jest uznawana za błąd. Dramat

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.