Tryby w języku włoskim

Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący wyraża rozkaz, polecenie, zakaz, radę, kategoryczną prośbę, wezwanie, zaproszenie, radę, ostrzeżenie.

Tryb przypuszczający

Tryb przypuszczający

Wyraża czynność możliwą, prawdopodobną lub niemożliwą, nieprawdopodobną do spełnienia. Jak nazwa wskazuje, służy do przypuszczania i dzięki formom tego trybu możemy wyrazić nasze pragnienia, życzenia, rady. Tu wyróżniamy dwa czasy.

Tryb łączący

Tryb łączący

To tryb, który nie istnieje w języku polskim i z tego powodu czasem jest dla nas problematyczny. Służy do wyrażania naszych opinii, pragnień, oczekiwań obaw itp. Jest bardzo subiektywny i zależny od postawy mówiącego, od jego stanu emocjonalnego, chęci czy osobistej wizji faktów. Wyróżniamy w nim cztery czasy.