Egzamin TELC B1

Temat przeniesiony do archwium
Czy ktoś z Was orientuje się kiedy jest najbliższy termin egzaminu TELC na poziomie B1 ?? Z góry dziękuje
Egzaminy TELC nie maja ustalonych terminow, poszukaj centrum egzaminacyjnego organizujacego egzamin z wloskiego najblizej swojego miejsca zamieszkania i dowiedz sie bezposrednio tam kiedy bedzie organizowany taki egzamin. Adresy centr egzaminacyjnych znajdziesz na stronie TELC.
EGZAMIN TELC
Certificato d'italiano potwierdza znajomość języka na poziomie B1 (poziom średniozaawansowany) określonym przez "Europejskie standardy oceny i certyfikacji znajomości języków obcych". Poziom ten uzyskuje się po ok.3[tel]godz. nauki tych języków.

Egzamin
Część pisemna sprawdza umiejętność:
rozumienia ogólnego sensu autentycznych tekstów pisanych oraz wyszukiwania określonych informacji w podanych materiałach
rozumienia wypowiedzi ustnej (utrwalonej na taśmie)
napisania listu na określony temat z uwzględnieniem wymaganych informacji
oraz wiedzę leksykalno-gramatyczną (uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami


Część ustna przeprowadzana jest w parach i sprawdza komunikatywność językową. Sprawdza umiejętność:
nawiązywania kontaktu z drugą osobą
omówienia ilustracji dotyczących np. turystyki, wypoczynku, środowiska naturalnego
przeprowadzenia rozmowy na wskazany temat z uwzględnieniem podanych szczegółów

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Życie, praca, nauka