Proszę o tłumaczenie :)

Temat przeniesiony do archwium
Czy moglibyście przetłumaczyć mi następujący tekst? Moja wdzieczność nie miałaby granic.

Missione 4
Il potere di Endarno
Taranee è rientrata nel gruppo e Orube sceglie di rimanere a Heathefield. Colpo di stato nel consiglio di Kandrakar. Phobos (vedi Missione 1) scappa dalla prigione e con le sembianze del custode del carcere Endarno, spodesta l'Oracolo, che va in esilio a Basiliade. Lo scopo di Phobos è, servisi dell'aiuto di Cedic, per regnare sull'univeso. Le Witch scoprono la vera indentità di Endarno, convincono l'Oracolo a tornare a Kandrakar dove insieme smascherano Phobos. Cedric viene messo in prigione in attesa di giudizio. L'Oracolo forma un triumvirato con Endarno e Yan Lin per regnare su Kandrakar. Matt scopre ill segreto delle Witch.
Misja 4
Potęga Endarno
Taranee powróciła do grupy i Orube decyduje o pozostaniu w Heathefield. Zamach stanu w radzie Kandrakara. Phobos (patrz Misja 1) ucieka z więzienia i upadabniając się strażnika więziennego Endarno, pozbawia władzy Oracola, który udaje si na wygnanie do Basiliade. Celem Phobos jest posłużyć się pomocą Cedica, aby zakrólować nad wszechświatem. Witch odkrywają prawdziwą tożsamość Endarno, przekonują Oracola do powrotu do Kandrakary, gdzie razem demaskują Phobos. Cedric oczekuje w więzieniu na werdykt. Oracolo tworzy trójwładzę z Endarno i Yan Lin aby zakrólować nad Kandrakarem. Matt odkrywa sekret Witch.

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Egzaminy