Lista ćwiczeń online z włoskiego

Części mowy

CZASOWNIK

Czasowniki zwrotne:

Forma nieosobowa:

Czasowniki posiłkowe w czasach złożonych:

Czasownki nieregularne - czas teraźniejszy:

Czasowniki regularne - czas teraźniejszy:

RODZAJNIK

RZECZOWNIK

PRZYIMKI

LICZEBNIKI

Liczebniki porządkowe:

Liczebniki główne:

2487
 
0%
2488
 
0%
2489
 
0%

ZAIMKI

Zaimki dzierżawcze:

Zaimki wskazujące:

Uzgadnianie zaimków w czasach złożonych:

Zaimki bezpośrednie:

Zaimki pośrednie:

Zaimki mieszane:

Zaimki względne:

PARTYKUŁY

PRZYMIOTNIK

PRZYSŁÓWEK

Tworzenie i stopniowanie przysłówków:

Czasy włoskie

CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY - FUTURO ANTERIORE (COMPOSTO)

Czas przyszły prosty - tworzenie:

Czas przyszły prosty - użycie:

Czas przyszły złożony - tworzenie:

Czas przyszły złożony - użycie:

CZAS TERAŹNIEJSZY PRESENTE INDICATIVO

CZAS PRZESZŁY DOKONANY PASSATO PROSSIMO

CZAS PRZESZŁY NIEDOKONANY PASSATO IMPERFETTO

CZAS PRZESZŁY HISTORYCZNY PASSATO REMOTO

CZAS ZAPRZESZŁY BLISKI TRAPASSATO PROSSIMO

Konstrukcje gramatyczne i leksykalne

RÓWNOWAŻNIKOWE FORMY ZDAŃ

OKRESY WARUNKOWE

TRYBY

Tryb przypuszczający prosty - tworzenie:

Tryb przypuszczający prosty - użycie:

Tryb przypuszczający złożony - tworzenie:

Tryb przypuszczający złożony - użycie:

Tryb rozkazujący - tworzenie:

Tryb rozkazujący - użycie:

Tryb rozkazujący z zaimkami:

Congiuntivo presente e passato - tworzenie:

Congiuntivo imperfetto e trapassato - tworzenie:

Tryb łączący congiuntivo - użycie:

Congiuntivo presente e passato - użycie:

Congiuntivo imperfetto e trapassato - użycie:

STRONA BIERNA

PYTANIA I PRZECZENIA

Pytania i przeczenia:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.