Czy ktoś mi może wytłumaczyć?

Temat przeniesiony do archwium.
Czy ktoś mi może wytłumaczyć co to są za egzaminy i czym się różnią?
CELI, CILS I TELC.
Zaczynam dopiero samodzielną naukę włoskiego.
CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana)

Egzaminy CELI są ustanowione i opracowane przez Universita per Stranieri di Perugia.
CELI sprawdzają znajomość języka włoskiego jako języka obcego na 5 poziomach zaawansowania.
1. CELI 1 oparty jest na poziomie "Waystage" w skali ocen opracowanej przez Radę Europy. Kandydaci powinni porozumiewać się po włosku w standardowych sytuacjach z życia codziennego. Test składa się z 4 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienia.
2. CELI 2 oparty jest na poziomie "Threshold" w skali ocen opracowanej przez Radę Europy. Kandydaci powinni porozumiewać się po włosku w większości codziennych i społecznych sytuacji. Test składa się z 4 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienia
3. CELI 3 oparty jest na poziomie "Vantage" w skali ocen opracowanej przez Radę Europy. Kandydaci powinni wykazać się szeroką znajomością gramatyki i słownictwa oraz porozumiewać się po włosku w większości skomplikowanych sytuacji. Test składa się z 5 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie oraz struktury (znajomość gramatyki i słownictwa).
4. CELI 4 potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego na poziomie wymaganym do podjęcia studiów lub pracy - CELI 4 uznawany jest zarówno przez włoskie uniwersytety, jak i pracodawców. Kandydaci powinni wykazać się umiejętnością porozumiewanie się po włosku we wszystkich społecznych sytuacjach oraz wypowiadać się na temat związane z ich zainteresowaniami. Test składa się z 5 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie oraz struktury (znajomość gramatyki i słownictwa).
5. CELI 5 potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Kandydaci powinni wykazać się umiejętnością porozumiewanie się po włosku w każdej sytuacji w każdym kontekście (także zawodowym). Test składa się z 5 części: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie oraz struktury (znajomość gramatyki i słownictwa).
Ośrodki:
Do egzaminów CELI można przystępować w we Włoskich Instytutach Kulturalnych, ośrodkach uznanych przez Włoskie Instytuty Kulturalne lub przez Universita per Stranieri di Perugia.
Wyniki:
Wyniki egzaminów znane są po 3 miesiącach.
Kandydaci przystępujący do egzaminu CELI 1 otrzymują jedną z dwóch ocen: "zaliczony" lub "nie zaliczony". Na pozostałych poziomach (CELI 2, 3, 4, 5) egzamin jest zaliczony, gdy kandydat otrzyma ocenę A, B, lub C.
Terminy:
Egzaminy przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu i w listopadzie.


CILS(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Egzamin CILS posiada autoryzację włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. CILS jest ustanowiony przez Universita per Stranieri di Siena.
Informacje ogólne:
CILS jest testem sprawdzającym znajomość języka włoskiego na 4 różnych poziomach zaawansowania od elementarnego do zaawansowanego. Można przystępować do egzaminu na wyższych poziomach zaawansowania, bez potrzeby wcześniejszego zaliczenia poziomów niższych. Egzaminy CILS na poziomach 2-4 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego. CILS na poziomie 4 daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego. Testy CILS składają się z 5 części: rozumienie ze słuchu, czytanie, mówienie, pisanie oraz znajomość słownictwa i gramatyki. Kandydaci musza zaliczyć wszystkie części egzaminu.
Ośrodki:
Do egzaminów CILS można podchodzić na Universita per Stranieri di Siena, w wybranych miastach we Włoszech oraz we Włoskich Instytutach Kulturalnych.
Terminy:Do egzaminów można przystąpić dwa razy w roku w czerwcu i w grudniu.


The European Language Certificates – Italiano

Egzamin jest częścią systemu egzaminów European Language Certificates opracowanego przez Stowarzyszenie niemieckich ośrodków edukacyjnych dla dorosłych. Uprawnione do przeprowadzania tego egzaminu są wszystkie organizacje należące do International Certificate Conference (ICC) oraz ośrodki posiadające licencję WBT - organizacji zajmującej się opracowywaniem testów dla kształcenia ustawicznego.
ICC jest międzynarodowym stowarzyszeniem europejskich ośrodków edukacyjnych dla dorosłych.
Informacje ogólne:
Egzaminy European Language Certificates przeprowadzane są na trzech poziomach (A2, B1, B2).
A2 - Egzaminy na najniższym poziomie A2 są dostępne dla 10 języków, w tym włoskiego.
B1 - Egzaminy na poziomie B1 są dostępne dla 8 języków, w tym hiszpańskiego.
Egzamin składa się z części pisemnej (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypracowanie) oraz z egzaminu ustnego. Cały egzamin trwa 3 godziny.
Ośrodki:
Do egzaminu można podchodzić we wszystkich szkołach językowych, które są członkami ICC w Europie.

pozdr :)
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
A który egzamin najlepiej zdawać?
I czy można się samodzielnie do niego przygotować?
Zaczynam dopiero naukę, od Kreisberg Alina, de Fanti Silvano "Mówimy po włosku" razem z kasetami i mam jeszcze D. Zawadzką "Włoski dla Polaków" - 3 tomy.
Gdzie można znaleźć przykładowe testy z tych egzaminów?
I ile czasu może zająć samodzielne przygotowanie się do nich?

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia