Tryb warunkowy III typu w języku włoskim – tworzenie i użycie

Okres warunkowy III typu wyraża warunek nierealny, niemożliwy do spełnienia.

Treść obu zdań okazuje się nierealna, jej realizacja jest (już) niemozliwa. Warunek nie mógł być zrealizowany, nie został zrealizowany, zatem czynność zdania nadrzędnego nie została spełniona.

SE będziemy tłumaczyć jako "gdyby", nie "jeśli".

W tym przypadku mamy kilka możliwości:

1) Jeśli odnośmy się do teraźniejszości lub przyszłości użyjemy tej samej kostrukcji, którą znamy z II okresu warunkowego:

se + congiuntivo imperteffo + condizionale semplice

W przykładach wygląda to w ten sposób:

playSe fossi invisible, ti seguirei dapperttutto. Gdybym był niewidzialny, wszędzie podążałbym za Tobą.
(ale nie jestem niewidzialny, więc nie moge cię śledzić)
playSe fosse più giovane, sarebbe più agile. Gdyby był młodszy, byłby sprawniejszy.
(ale nie jest młodszy i nie jestem tak sprawny)
playSe avessimo soldi, viaggeremo in tutto il mondo. Gdybyśmy mieli pieniądze, podróżowalibyśmy po całym świecie.
(ale nie mamy pieniędzy, więc nie podróżujemy)

2) Jeśli odnosimy się do przeszłości to najczęściej użyjemy tej konstrukcji:

se + congiuntivo trapassato + condizionale passato

Poniżej kilka przykładowych zdań:

playSe fosse partita prima, non avrebbe perso il treno. Gdyby wyjechała wcześniej, nie spóźniłaby się na pociąg.
(ale nie wyjechała wcześniej, więc spóźniła się na pociąg.)

*Gdyby była wyjechała wcześniej, nie spóźniłaby się była na pociąg.
playSe avessi saputo dello sciopero degli autobus, sarei arrivato in macchina. Gdybym wiedział o strajku, przyjechałbym samochodem.
(ale nie wiedziałem, więc pojechałem autobusem i nie wziąłem samochodu)

*Gdybym był wiedział o strajku, byłbym przyjechał samochodem.
playSe non avessi studiato tutta la notte, avrei sentito la sveglia. Gdybym nie uczył się całą noc, usłyszałbym budzik.
(ale uczyłem się całą noc, i nie usłyszałem budzika)

*Gdybym nie był uczył się całą noc, byłbym usłyszał budzik.

Polskie tłumaczenie: "Gdyby była wyjechała wcześniej, nie spóźniłaby się była na pociąg." jest przestarzałe językowo, dziś przecież raczej powiemy : "Gdyby wyjechała wcześniej, nie spóźniłaby się na pociąg." Niemniej jednak ta pierwsza wersja dokładniej oddaje znaczenie włoskiej wersji.

3) Jeśli konsekwencje niewykonania warunku trwają nadal, użyjemy poniższej konstukcji:

se + congiuntivo trapassato + condizionale semplice

I kilka przykładów:

playSe ieri non avessi bevuto troppo, oggi non mi farebbe male la testa. Gdybym wczoraj nie wypił za dużo, dziś nie bolałaby mnie głowa.

*Gdybym był wczoraj nie wypił za dużo, dziś nie bolałaby mnie głowa.
playSe avesse messo la crema solare, ora non sarebbe rosso come un peperone! Gdyby nałożył krem przeciwsłoneczny, teraz nie byłby czerwony jak burak!

*Gdyby był nałożył krem przeciwsłoneczny, teraz nie byłby czerwony jak burak!
playSe l'anno scorso non avesse perso il lavoro, adesso non avrebbe problemi economici. Gdyby w zeszłym roku nie stracił pracy, teraz nie miałby problemów finansowych.

*Gdyby był w zeszłym roku nie stracił pracy, teraz nie miałby problemów finansowych.

4) Jeśli warunek może być nadal aktualny, a czynność zdania nadrzędnego została już zakończona, użyjemy konstukcji:

se + congiuntivo imperfetto + condizionale passato

Na przykład:

playSe fosse una persona generosa, ti avrebbe aiutato. Gdyby był osobą hojną, pomógłby ci.

*Gdyby był osobą hojną, byłby ci pomógł.
playSe fosse una persona sensibile, in quella situazione, non si sarebbe comportato così. Gdyby był osobą wrażliwą, w tamtej sytuacji, nie zachowałby się w ten sposób.

*Gdyby był osobą wrażliwą, w tamtej sytuacji, nie zachowałby się w ten sposób.

UWAGA!!!

W przypadku warunku niemożliwego do spełnienia można użyć w obu zdaniach, zwłaszcza w języku potocznym i nieliterackim bardzo łatwej konstrukcji:

se + indicativo imperfetto + indicativo imperfetto

I jeszcze kilka przykładowych zdań:

Se lo sapevo, non venivo.
(Se lo avessi saputo, non sarei venuto.)
Gdybym wiedział, nie przyszedłbym.

*Gdybym był wiedział, nie przyszedł byłbym .
Se mi scrivevi, ti rispondevo.
(Se mi avessi scritto, ti avrei risposto.)
Gdybyś do mnie napisał, odpisałbym ci.

*Gdybyś był do mnie napisał, byłbym ci odpisał.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Konstrukcje gramatyczne i leksykalne, zagadnienia:
Komentarze (1)

Hej!
W 3 przykładzie "Se avessimo soldi, viaggeremo in tutto il mondo."
Wydaje mi się, że powinno być viaggeremMo. Viaggeremo z jednym m to forma futuro semplice.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.