Czas przyszły złożony w języku włoskim - tworzenie

Czas przyszły złożony futuro anteriore (composto) tak jak wszystkie czasy złożone, będzie się składał z więcej niż jednego elementu.

Tak jak w przypadku passato prossimo, najpierw musimy odmienić w odpowiedniej osobie czasownik posiłkowy essere - być lub avere - mieć, ale tym razem będziemy je odmieniać w czasie futuro semplice. (Aby dowiedzieć się, które czasowniki występują z essere, a które z avere, zajrzyj do rozdziału CZASOWNIKI POSIŁKOWE)

 

essere - być avere - mieć
io sarò avrò
tu sarai avrai
lui/lei sarà avrà
noi saremo avremo
voi sarete avrete
loro saranno avrannoNastępnie dodajemy formę imiesłowu biernego participio passato, który tworzymy w następujący sposób:

 

końcówka bezokolicznika -are -ere -ire
końcówka imiesłowu biernego -ato -uto -itoA oto przykłady regularnych imiesłowów:
 

śpiewać cantare cantato
próbować provare provato
wracać tornare tornato
wierzyć credere creduto
sprzedawać vendere venduto
chcieć volere voluto
czuć sentire sentito
rozumieć capire capito
konczyć finire finitoNiestety, jak już wiemy, formy participio passato bardzo często są nieregularne. Znajdziesz je w rozdziale PARTICIPIO PASSATO.


A oto przykłady gotowego juz czasu futuro anteriore:
 

Appena sarò tornato dall'Italia, ti telefonerò. Jak tylko wrócę z Włoch, zadzwonię do Ciebie.
Appena saranno arrivati i nonni, partiremo tutti. Jak tylko przybędą dziadkowie, wyruszymy wszyscy.
Dopo che avremo terminato il lavoro, usciremo. Po tym jak skończymy pracę, wyjdziemy.
Quando avrò finito quest'esercizio, andremo al cinema. Kiedy skończę to ćwiczenie, pójdziemy do kina.
Dopo che avrò finito gli esami, farò un viaggio. Po tym jak zdam egzaminy, zrobię sobie podróż.
Quando avremo parlato con Rita, vi telefoneremo. Kiedy porozmawiamy z Ritą, zadzwonimy do was.
Jeśli chodzi o formy, które tworzymy z avere, to już wszystko, co musimy wiedzieć. Zobaczy pełną odmianę:

 

cantare - śpiewać credere - wierzyć sentire - czuć, słyszeć
io avrò cantato avrò creduto avrò sentito
tu avrai cantato avrai creduto avrai sentito
lui/lei avrà cantato avrà creduto avrà sentito
noi avremo cantato avremo creduto avremo sentito
voi avrete cantato avrete creduto avrete sentito
loro avranno cantato avranno creduto avranno sentito
Natomiast formy tworzone z essere odmieniają się jeszcze przez rodzaje, a konkretnie odmienia się przez nie participio passato.

Oto odmian dla rodzaju męskiego:

 

tornare - wracać scendere - schodzić uscire - wychodzić
io sarò tornato sarò sceso sarò uscito
tu sarai tornato sarai sceso sarai uscito
lui/lei sarà tornato sarà sceso sarà uscito
noi saremo tornati saremo scesi saremo usciti
voi sarete tornati sarete scesi sarete usciti
loro saranno tornati saranno scesi saranno uscitiA to odmiana rodzaju żeńskiego:

 

tornare - wracać scendere - schodzić uscire - wychodzić
io sarò tornata sarò scesa sarò uscita
tu sarai tornata sarai scesa sarai uscita
lui/lei sarà tornata sarà scesa sarà uscita
noi saremo tornate saremo scese saremo uscite
voi sarete tornate sarete scese sarete uscite
loro saranno tornate saranno scece saranno uscite

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.