Czas przyszły prosty w języku włoskim - tworzenie

Czas przyszły futuro semplice tworzymy poprzez odcięcie od bezokolicznika końcówek -are, -ere lub -ire i, w zależności od osoby, wstawienie na ich miejsce następujących zakończeń:
 

-are -ere -ire
io -erò -erò -irò
tu -erai -erai -irai
lui/lei -erà -erà -irà
noi -eremo -eremo -iremo
voi -erete -erete -irete
loro -eranno -eranno -iranno


A oto pełna odmiana w trzech koniugacjach:

Pierwsza koniugacja:

 

cantare śpiewać
io canterò zaśpiewam
tu canterai zaśpiewasz
lui/lei canterà zaśpiewa
noi canteremo zaśpiewamy
voi canterete zaśpiewacie
loro canteranno zaśpiewająDruga koniugacja:
 

leggere czytać
io leggerò przeczytam
tu leggerai przeczytasz
lui/lei leggerà przeczyta
noi leggeremo przeczytamy
voi leggerete przeczytacie
loro leggeranno przeczytają


Trzecia koniugacja:
 

finire kończyć
io finirò skończę
tu finirai skończysz
lui/lei finirà skończy
noi finiremo skończymy
voi finirete skończycie
loro finiranno skończą

Należy pamiętać, że w przypadku regularnych czasowników, kończących się na -care oraz -gare musimy dodać do końcówki literę 'h':

cercare szukać
io cercherò poszukam
tu cercherai poszukasz
lui/lei cercherà poszuka
noi cercheremo poszukamy
voi cercherete poszukacie
loro cercheranno poszukają

pagare płacić
io pagherò zapłacę
tu pagherai zapłacisz
lui/lei pagherà zapłaci
noi pagheremo zapłacimy
voi pagherete zapłacicie
loro pagheranno zapłacą

Natomiast regualrne czasowniki zakończone na -ciare oraz -gare będą tracić w odmianie literę 'i':

cominciare zaczynać
io comincerò zacznę
tu comincerai zaczniesz
lui/lei comincerà zacznie
noi cominceremo zaczniemy
voi comincerete zacznicie
loro cominceranno zaczną

mangiare jeść
io mangerò zjem
tu mangerai zjesz
lui/lei mangerà zje
noi mangeremo zjemy
voi mangerete zjecie
loro mangeranno zjedzą
Zwróćmy uwagę, że końcówki pierwszej i drugiej koniugacji są takie same i zaczynają sie od -e-, natomiast końcówki trzeciej koniugacji zaczynają się od -i-.

Nie unikniemy niestety czasowników nieregularnych.

Na początek czasownik essere:

essere być
io sarò będę
tu sarai będziesz
lui/lei sarà będzie
noi saremo będziemy
voi sarete będziecie
loro saranno będą


Trzy czasowniki nieregularne pierwszej koniugacji mają końcówki zaczynające się od -a:
 

io -arò
tu -arai
lui/lei -arà
noi -aremo
voi -arete
loro -aranno


 

dare - dawać fare - robić stare - przebywać,
miewać się
io darò farò starò
tu darai farai starai
lui/lei darà farà starà
noi daremo faremo staremo
voi darete farete starete
loro daranno faranno starannoGłówną cechą odmiany innych czasowników nieregularnych w futuro semplice, jest brak początkowego -e- w końcówkach. Oto końcówki i odmiana przykładowego czasownika:

 

io -rò
tu -rai
lui/lei -rà
noi -remo
voi -rete
loro -ranno


 

avere mieć
io av będę mieć
tu avrai będziesz mieć
lui/lei av będzie mieć
noi avremo będziemy mieć
voi avrete będziecie mieć
loro avranno będą mieć


Podobnie odmieniają się czasowniki:
 

andare iść, jechać
dovere musieć
potere móc
sapere wiedzieć
vivere żyć
vedere widziećPozostałe czasowniki nieregularne dodatkowo podwajają -r- w końcówce:

 

io -rrò
tu -rrai
lui/lei -rrà
noi -rremo
voi -rrete
loro -rranno


 

bere - pić
io berrò
tu berrai
lui/lei berrà
noi berremo
voi berrete
loro berranno


Niektórym z nich oprócz tego znika litera -l- lub -n- przed końcówką bezokolicznikową:

 

volere - chcieć
io vorrò
tu vorrai
lui/lei vorrà
noi vorremo
voi vorrete
loro vorranno

rimanere - zostawać tenere - trzymać venire - przychodzić
io rimarrò terrò verrò
tu rimarrai terrai verrai
lui/lei rimarrà terrà verrà
noi rimarremo terremo verremo
voi rimarrete terrete verrete
loro rimarranno terranno verrannoA oto kilka przykładowych zdań w czasie futuro semplice:
 

Fra poco sarai al mare. Wkrótce będziesz nad morzem.
Spero che faremo quel viaggio in Irlanda. Mam nadzieję, że zorganizujemy tę podróż do Irlandii.
Domani telefonerò all'agenzia di viaggi per il biglietto. Jutro zadzwonię do biura podróży po bilety.
Lunedì mattina sarà necessario uscire presto. W poniedziałek rano trzeba będzie wyjść wcześniej.
Chi rimarrà con la nonna a casa? Kto zostanie z babcią w domu?

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.