Czas przyszły złożony w języku włoskim - użycie

Czas futuro anteriore występuje przede wszystkim w zdaniach złożonych z futuro semplice. Wyraża wtedy czynność przyszłą, która ma się odbyć bezpośrednią przed inną czynnością przyszłą.

Zdanie z czasownikiem w czasie przyszłym złożonym wprowadzane jest przez jeden z trzech spójników:
 

quando kiedy
dopo che po tym jak
(non) appena jak tylko
(dodanie non nie zmienia znaczenia)


 

Quando avrò finito questo lavoro, andrò a fare una bella passeggiata. Kiedy skończę tę pracę, pójdę na długi spacer.
Quando sarai tornato tu, io potrò uscire. Kiedy ty wrócisz, ja będę mogła wyjść.
Non appena avrò dato l'ultimo esame, partirò per l'Italia. Jak tylko zdam ostatni egzamin, wyjadę do Włoch.
Mi telefonerai, appena sarai tornato a casa? Zadzwonisz do mnie jak tylko wrócisz do domu?
Dopo che il presidente sarà tornato, faremo la riunione. Po tym jak prezes wróci, zrobimy zebranie.
Firmerò il contratto, dopo che avrò parlato con il mio avvocato. Podpiszę kontrakt, po tym jak porozmawiam z moim adwokatem.
Dopo che avrò comprato tutti gli ingredienti, comincerò a fare la torta. Po tym jak kupię wszystkie składniki, zacznę robić ciasto.


Jak widzieliśmy w tabelce, kolejność zdań podrzędnych zazwyczaj nie ma znaczenia i można ją zmieniać:
 

Quando avrò finito questo lavoro, andrò a fare una bella passeggiata. Kiedy skończę tę pracę, pójdę na długi spacer.


lub:
 

Andrò a fare una bella passeggiata, quando avrò finito questo lavoro. Pójdę na długi spacer, kiedy skończę tę pracę.


Ponadto czasu futuro anteriore używamy do wskazywania na niepewność lub powątpiewanie osoby mówiącej (dotyczy zdarzeń przeszłych):
 

Annalisa non è qui ancora, avrà perso il treno. Annalisy jeszcze tu nie ma, pewnie uciekł jej pociąg.
Allora mia nonna avrà avuto cinquant'anni. Wtedy moja babcia miała około pięćdziesiąt lat.
Il ministro avrà anche parlato bene, ma mi ha annoiato. Może i minister dobrze mówił, ale zmęczył mnie.
Non si sente niente, non si saranno ancora svegliati. Nic nie słychać, prawdopodobnie jeszcze się nie obudzili.
Ieri mi sono svegliata molto presto, saranno state le cinque. Wczoraj zbudziłam się bardzo wcześnie, była pewnie piąta.
Greta non ha passato l'esame, non avrà studiato abbastanza. Greta oblała egzamin, pewnie nie uczyła się dostatecznie dużo.
L'uomo, avrà avuto trent'anni, ha seguito la donna. Mężczyzna około trzydziestki śledził kobietę

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.