Czas przeszły historyczny w języku włoskim - użycie

Czasu przeszłego historycznego passato remoto używamy do wyrażenia czynności przeszłej, dokonanej, niezwiązanej z teraźniejszością. Często ważne jest tu subiektywne podejście mówiącego do danego wydarzenia.

 

Appena laureato Roberto si trasferì a Roma. Zaraz po zdobyciu tytułu magistra Robert, przeprowadził się do Rzymu.
I nonni di Nina emigrarono in Australia negli anni settanta. Dziadkowie Niny wyemigrowali do Australii w latach siedemdziesiątych.
In che anno tornò dalla Germania, Signora? W którym roku wróciła Pani z Niemiec?
Vendemmo questa casa molti anni fa, nel 1980. Sprzedaliśmy ten dom dawno temu, w 1980.
La guerra durò cinque anni. Wojna trwała pięć lat.
La ragazza si ammalò quando aveva cinque anni. Dziewczynka rozchorowała się, kiedy miała pięć lat.
Fu una faccenda di poca importanza. To była sprawa małej wagi.Zwróćmy uwagę na różnicę między passato remoto a passto prossimo (jest związek z teraźniejszością):

 

passato remoto Da bambino ebbi una baby sitter inglese. Jako dziecko miałam angielską nianię. (nie wpłynęło to jednak znacząco na moje życie)
passato prossimo Da bambino ho avuto una babby sitter inglese e per questo parlo molto bene l'inglese. Jako dziecko miałam angielską nianię i dlatego mówię bardzo dobrze po angielsku.Zauważmy, że tłumaczenie na polski jest takie samo w przypadku obu czasów.


Passato remoto używamy często do przytaczania faktów historycznych:
 

Cristoforo Colombo scoprì l'America nel 1492. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę w 1942 roku.
La seconda guerra mondiale terminò nel 1945. Druga wojna światowa skończyła się w 1945 roku.
Il Rinascimento fu per l'Italia un periodo di grande splendore e ricchezza. Renesans był dla Włoch okresem wielkiej chwały i bogactwa.
L'era dei dinosauri finì per le conseguenze dell'impatto di un asteroide sulla Terra. Era dinozaurów zakończyła się z powodu upadku asteroidy na Ziemię.
Dalla caduta dell'Impero Romano fino al Risorgimento trascorsero parecchi secoli. Od upadku Imperium Rzymskiego do Zjednoczenia Włoch upłynęło wiele stuleci.
La catastrofe ebbe luogo cento anni fa. Katastrofa miała miejsce sto lat temu.Jest to także czas narracyjny typowy dla języka literatury czy prasy:

 

"Valeria capì dai miei occhi, afferrò le carte, le intascò, si alzò."(Gina Lagorio) Waleria zrozumiała po moich oczach, chwyciła papiery, schowała je i wstała.
"Lo presero i ferrovieri, e lo tennero qualche tempo alla stazione." (Carlo Levi) Kolejarze wzięli go i zatrzymali jakiś czas na stacji.
"Il babbo arrivò improvvisamente un pomeriggio." (Vasco Pratolini) Tatuś przyjechał niespodziewanie pewnego popołudnia.
"Fui svegliato dal telefono. Accesi la luce, in pigiama andai a rispondere." (Dino Buzzati) Obudził mnie telefon. Zapaliłem światło, poszedłem odebrać w piżamie.Na koniec ważna uwaga: we Włoszech południowych czas passato remoto używany jest w mowie potocznej zamiast passato prossimo.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.