Czas zaprzeszły w języku włoskim - użycie

Czas zaprzeszły trapassato prossimo mówi o czynności przeszłej, która została wykonana przed inną czynnością przeszłą. Zazwyczaj występuje w zdaniach złożonych razem z passsato prossimo lub imperfetto. W języku polskim nie ma swojego odpowiednika.

 

Non è venuto alla festa la sera, perché la mattina aveva litigato con la moglie. Nie przyszedł wieczorem na przyjęcie, ponieważ rano pokłócił się z żoną.
Il concerto è stato annullato, ma io avevo già comprato il biglietto. Koncert został odwołany, ale ja kupiłem już bilety.
Non ho chiamato Chiara, perché le avevo parlato già la settimana scorsa. Nie zadzwoniłem do Klary, bo rozmawiałem z nią już w zeszłym tygodniu.
Era molto contento, perché aveva vinto molti soldi. Był bardzo zadowolony, bo wygrał dużo pieniędzy.
Gli ho telefonato alle 10, ma lui era uscito alle 9. Zadzwoniłam do niego o 10, ale on wyszedł o 9.
Eravamo molto stanche, perché avevamo camminato a lungo. Byłyśmy bardzo zmęczone, ponieważ długo spacerowałyśmy.
Ho restituito i soldi che avevo prestato una settimana fa. Oddałam pieniądze, które pożyczyłam tydzień temu.Czasami trapassato prossimo może występować samodzielnie, jeśli inna czynność przeszła jest domyślna:

 

- Che bella casa!
- Non l'avevi vista?
- Jaki piękny dom!
- Jeszcze go nie widziałeś? (przed tym jak zobaczyłeś go przed chwilą)
- Se cerchi il gatto, è qui, sul divano.
- Ah, non l'avevo notato.
- Jeśli szukasz kota, to jest tu, na kanapie.
- A, nie zauważyłam go. (wcześniej niż przed momentem, kiedy mi go pokazałaś)
- Andiamo al museo?
- Sì, è una bella idea, non ci avevo pensato prima.
- Idziemy do muzeum?
-Tak, to dobry pomysł, nie pomyślałem o tym wcześniej.
- Maria ha sposato Franco? Non lo sapevo.
- Ma come, non l'avevi sentito parlare ieri alla festa?
- Maria wyszła za Franka? Nie wiedziałam.
- Jak to, nie słyszałaś jak wczoraj o tym mówiono na przyjęciu?
- Caro, grazie! Hai fatto la spesa.
-Te l'avevo promesso.
- Dziękuję, kochanie! Zrobiłeś zakupy.
- Przecież ci obiecałem. (zanim je zrobiłem)
- Non dovevamo prenotare in questo ristorante, è terribile!
-Te l'avevo detto!
- Nie powinniśmy rezerwować stolika w tej restauracji, jest okropna!
- Mówiłem ci! (wcześniej, zanmim zarezerwowałem)
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.