Bezokolicznik przeszły w języku włoskim

Bezokolicznik przeszły infinito passato jest jedną z równoważnikowych form zdania, a są to formy nieodmienne, których używamy w zdaniach podrzędnych.

Bezokolicznik przeszły jest formą złożoną. Składa się z czasownika posiłkowego avere lub essere w bezokoliczniku i imiesłowu biernego participio passato.

czasownik posiłkowy w infinito presente + participio passato infinito passato
playavere + playfatto playaver fatto
playessere playstato playessere stato

Zauważmy, że czasownik posiłkowy avere traci ostatnią literę.
Czasownik essere też może, ale nie musi, tracić ostatnią literę - esser stato.

Zobaczmy kilka przykładów:

playbere playaver bevuto
playmangiare playaver mangiato
playcomprare playaver comprato
playstare playesser stato

Infinito passato zastępuje:

- dopo che (po tym jak) + czasownik:

dopo che + czasownik playDopo che ho bevuto molti caffè, sono molto agitata. Po tym jak wypiłam wiele kaw, jestem bardzo pobudzona.
infinito passato playDopo aver bevuto molti caffè, sono molto agitata. Po wypiciu wielu kaw, jestem bardzo pobudzona.

- perché (ponieważ) + czasownik:

perché + czasownik playHo ringraziato Paolo perché è venuto alla mia festa. Podziękowałem Pawłowi za to, że przyszedł na moje przyjęcie.
per + infinito passato playHo ringraziato Paolo per essere venuto alla mia festa. Podziękowałem Pawłowi za przyjście na moje przyjęcie.

A oto przykładowe zdania:

playSiete tornati a casa dopo esser usciti da me? Wróciliście do domu po wyjściu ode mnie?
playChe cosa hai fatto ieri dopo aver finito la lezione? Co robiłeś wczoraj po skończeniu lekcji?
playIeri sono andata al ristorane e dopo aver mangiato, sono tornata al lavoro. Wczoraj poszłam do restauracji i po zjedzeniu, wróciłam do pracy.
playMaria si è scusata con Luigi per essere arrivata in ritardo. Maria przeprosiła Luigiego za spóźnione przybycie.
playMarco ha preso un brutto voto a scuola per non aver studiato. Marek dostał złą ocenę, ponieważ się nie uczył.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.