Równoważnikowe formy zdań w języku włoskim - Imiesłów bierny participio passato

Imiesłów bierny participio passato jest jedną z równoważnikowych form zdania, a są to formy nieodmienne, których używamy w zdaniach podrzędnych.

Oto końcówki, za pomocą których tworzymy regularne participio passato:

koniugacja końcówka
bezokolicznika
końcówka
participio passato
I -are -ato
II -ere -uto
III -ire -ito
koniugacja bezokolicznik participio passato
I playcomprare kupować playcomprato kupiony
II playvendere sprzedawać playvenduto sprzedany
III playfinire kończyć playfinito zakończony

Wiele form participio passato jest nieregularnych. Znajdziesz je w rozdziale PARTICIPIO PASSATO IRREGOLARE.

Participio passato używamy:

- samodzielnie do wyrażenia czynności wcześniejszej w stosunku do innej czynności:

playEntrato a casa, ha acceso la luce. Po wejściu do domu, zapalił światło.
playFinito il film, siamo usciti dal cinema. Po skończonym filmie wyszliśmy z kina.
playFatta la spesa, sono tornato a casa. Po zrobieniu zakupów, wróciłem do domu.
playComprato il biglietto, ho preso l'autobus. Po kupieniu biletu, pojechałem autobusem.

- razem z czasownikiem posiłkowym do tworzenia czasów złożonych:

playIeri sono tornato dall'Italia. Wczoraj wróciłem z Włoch.
playMaria avrà perso il treno? Czyżby Marii uciekł pociąg?
playIl ladro sarebbe scappato dal treno. Złodziej miałby uciec za granicę.
playCome? Non avevi mai visto questa macchina? Jak to? Nie widziałeś nigdy tego samochodu?

Participio passato używane samodzielnie uzgadniamy z:

- dopełnieniem, jeśli utworzone jest od czasownika przechodniego:

playViste le condizioni del contratto, ho deciso di non accettare il lavoro. Biorąc pod uwagę warunki umowy, nie zdecydowałem się na przyjęcie tej pracy.
playPagato il conto, i turisti sono usciti dal ristorante. Po zapłaceniu rachunku, turyści wyszli z restauracji.
playFinito il concerto, ci abbiamo messo mezz'ora per raggiungere la macchina. Po zakończeniu koncertu, dotarcie do samochodu zajęło nam pół godziny.
playTrovate le chiavi, Anna ha telefonato al marito. Po znalezieniu kluczy, Anna zadzwoniła do męża.

- podmiotem, jeśli utworzone jest od czasownika nieprzechodniego:

playUsciti dal cinema, siamo andati tutti in piazza. Po wyjściu z kina, poszliśmy wszyscy na plac.
playEntrata a casa, Luisa ha sentito uno strano rumore. Po wejściu do domu, Luisa usłyszała dziwny hałas.
playTornati dal viaggio, abbiamo ripreso subito il lavoro. Po powrocie z podróży, powróciliśmy natychmiast do pracy.
playArrivate sul posto, Anna e Maria sono andate subito a letto. Po przyjechaniu na miejsce, Anna i Maria poszły natychmiast spać.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.