Równoważnikowe formy zdań w języku włoskim - Gerundio passato

Gerundio passato jest jedną z równoważnikowych form zdania. Są to formy nieodmienne, których używamy w zdaniach podrzędnych.

Imiesłów bierny jest formą złożoną. Składa się z czasownika posiłkowego avere lub essere w gerundio presente i imiesłowu biernego participio passato.

czasownik posiłkowy w gerundio presente + participio passato gerundio passato
playavendo + playfatto playavendo fatto
playessendo playstato playessendo stato

Zobaczmy kilka przykładów:

playbere playavendo bevuto
playmangiare playavendo mangiato
playcomprare playavendo comprato
playstare playessendo stato

Gerundio passato zastępuje dopo che (po tym jak) + czasownik oraz poiché, siccome (ponieważ) + czasownik:

dopo che + czasownik playDopo che ho bevuto molti caffè, sono molto agitata. Po tym jak wypiłam tyle kaw, jestem bardzo pobudzona.
gerundio passato playAvendo bevuto molti caffè, sono molto agitata. Po wypiciu tylu kaw, jestem bardzo pobudzona.
poiché + czasownik playPoiché sono arrivato tardi, non ho trovato nessuno. Ponieważ przyjechałem późno, nie zastałem nikogo.
gerundio passato playEssendo arrivato tardi, non ho trovato nessuno. Przyjechawszy tak późno, nie zastałem nikogo.

A oto przykłady zdań:

playAvendo incontrato Piero l'ho invitato a bere un caffè. Spotkawszy Piotra zaprosiłam go na kawę.
playAvendo mangiato troppo non si sentiva bene. Ponieważ zjadł za dużo, źle się czuł.
playAvendo letto il libro, posso dire che non mi è piaciuto. Po przeczytaniu książki mogę powiedzieć, że mi się nie podobała.
playEssendo arrivati in ritardo, non sono potuti entrare. Przyjechawszy spóźnieni, nie mogli wejść.
playAvendo letto una recensione, credo che il film sia interessante. Przeczytawszy recenzje, myślę, że film jest interesujący.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.