Równoważnikowe formy zdań w języku włoskim - Gerundio presente

Gerundio presente jest jedną z równoważnikowych form zdania, a są to formy nieodmienne, których używamy w zdaniach podrzędnych.

Oto końcówki, za pomocą których tworzymy gerundio:

koniugacja końcówka
bezokolicznika
końcówka
gerundio
I -are -ando
II -ere -endo
III -ire -endo
koniugacja bezokolicznik gerundio
I playcantare śpiewać playcantando śpiewając
II playleggere czytać playleggendo czytając
III playdormire spać playdormendo śpiąc

Niektóre czasowniki tworzą gerundio nieregularnie:

bezokolicznik gerundio
playfare robić playfacendo robiąc
playbere pić playbevendo pijąc
playdire mówić playdicendo mówiąc
playporre kłaść playponendo kładąc

Jeśli gerundio towarzyszą zaimki, "przyklejamy" je na końcu tej formy:

bezokolicznik gerundio
playlavarsi myć się playlavandosi myjąc się
playinvitarlo zapraszać go playinvitandolo zapraszając go
playtelefonarti dzwonić do ciebie playtelefonandoti dzwoniąc do ciebie

Gerundio presente może zastępować odmienne formy czasownikowe, od których jest krótsze i prostsze w użyciu.

Gerundio możemy użyć zamiast:

- mentre (podczas gdy) + czasownik:

mentre + czasownik playMentre andavo dal panettiere, ho incontrato Claudio. Podczas, gdy szedłem do piekarni, spotkałem Klaudiusza.
gerundio playAndando dal panettiere ho incontrato Claudio. Idąc do piekarni, spotkałem Klaudiusza.

- perché, poiché, siccome (ponieważ) + czasownik:

poiché + czasownik playPoiché non aveva il biglietto, ha pagato la multa. Ponieważ nie miał biletu, zapłacił karę.
gerundio playNon avendo il biglietto, ha pagato la multa. Nie mając biletu, zapłacił karę.

- se (jeśli), quando (kiedy) + czasownik:

se + czasownik playSe si mangia troppo, si ingrassa. Jeśli je się zbyt dużo, to się tyje.
gerundio playMangiando troppo si ingrassa. Jedząc za dużo, tyje się.

- anche se (nawet, chociaż) + czasownik:

anche se + czasownik playAnche se si sforza, non ci riesce. Chociaż się stara, nie udaje mu się.
anche + gerundio playAnche sforzandosi, non ci riesce. Nawet starajac się, nie udaje mu się.
anche se + czasownik playAnche se sono stanco, vengo con voi al cinema. Chociaż jestem zmęczony, pójdę z wami do kina.
pur + gerundio playPur essendo stanco, vengo con voi al cinema. Nawet będąc zmęczonym, pójdę z wami do kina.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.