Tryb przypuszczający złożony w języku włoskim - tworzenie

Tryb przypuszczający prosty condizionale semplice tworzymy poprzez odcięcie od bezokolicznika końcówek -are, -ere lub -ire i (w zależności od osoby) wstawienie na ich miejsce następujących zakończeń:
 

-are -ere -ire
io -erei -erei -irei
tu -eresti -eresti -iresti
lui/lei -erebbe -erebbe -irebbe
noi -eremmo -eremmo -iremmo
voi -ereste -ereste -ireste
loro -erebbero -erebbero -irebbero


A oto pełna odmiana w trzech koniugacjach:

Pierwsza koniugacja:
 

cantare śpiewać
io canterei zaśpiewałbym
tu canteresti zaśpiewałbyś
lui/lei canterebbe zaśpiewałby
noi canteremmo zaśpiewalibyśmy
voi cantereste zaśpiewalibyście
loro canterebbero zaśpiewaliby


Druga koniugacja:
 

leggere czytać
io leggerei przeczytałbym
tu leggeresti przeczytałbyś
lui/lei leggerebbe przeczytałby
noi leggeremmo przeczytalibyśmy
voi leggereste przeczytalibyście
loro leggerebbero przeczytaliby


Trzecia koniugacja:
 

finire kończyć
io finirei skończyłbym
tu finiresti skończyłbyś
lui/lei finirebbe skończyłby
noi finiremmo skończylibyśmy
voi finireste skończylibyście
loro finirebbero skończyliby

Należy pamiętać, że w przypadku regularnych czasowników, kończących się na -care oraz -gare musimy dodać do końcówki literę 'h':

cercare szukać
io cercherei szukałbym
tu cercheresti szukałbyś
lui/lei cercherebbe szukałby
noi cercheremmo szukalibyśmy
voi cerchereste szukalibyście
loro cercherebbero szukaliby

pagare płacić
io pagherei płaciłbym
tu pagheresti płaciłbyś
lui/lei pagherebbe płaciłby
noi pagheremmo płacilibyśmy
voi paghereste płacilibyście
loro pagherebbero płaciliby/

Natomiast regularne czasowniki zakończone na -ciare oraz -gare będą tracić w odmianie literę 'i':

magiare jeść
io mangerei jadłbym
tu mangeresti jadłbyś
lui/lei mangerebbe jadłby
noi mangeremmo jedlibyśmy
voi mangereste jedlibyście
loro mangerebbero jedliby
cominciare zaczynać
io comincerei zacząłbym
tu cominceresti zacząłbyś
lui/lei comincerebbe zacząłby
noi cominceremmo zaczelibyśmy
voi comincereste zaczelibyście
loro comincerebbero zaczęliby


 

Zwróćmy uwagę, że tak jak w czasie futuro semplice, końcówki pierwszej i drugiej koniugacji są takie same i zaczynają sie od -e-, natomiast końcówki trzeciej koniugacji zaczynają się od -i-.

Cała odmiana trybu condizionale semplice jest podobna do odmiany czasu futuro semplice, uważajmy jednak na następujące różnice:

- pierwsza osoba w condizionale ma końcówkę -erei lub -irei, druga liczby pojedynczej w futuro -erai lub -irai:
 

condizionale semplice futuro semplice
1. osoba
liczby pojedynczej
canterei zaśpiewałbym 2. osoba
liczby pojedynczej
canterai zaśpiewasz
-erei -erai- pierwsza osoba liczby mnogiej w condizionale ma końcówkę -eremmo lub -iremmo, a w futuro -eremo, -iremo:
 

condizionale semplice futuro semplice
1. osoba
liczby mnogiej
canteremmo zaśpiewalibyśmy 1. osoba
liczby mnogiej
canteremo zaśpiewamy
-eremmo -eremo
- druga osoba liczby mnogiej w condizionale kończy się na -ereste lub -ireste, a w futuro na -erete, -irete :
 

condizionale semplice futuro semplice
2. osoba
liczby mnogiej
cantereste zaśpiewalibyście 2. osoba
liczby mnogiej
canterete zaśpiewacie
-ereste -erete
W trybie condizionale mamy następujące czasowniki nieregularne:

Na początek czasownik essere:
 

essere być
io sarei byłbym
tu saresti byłbyś
lui/lei sarebbe byłby
noi saremmo bylibyśmy
voi sareste bylibyście
loro sarebbero byliby


Trzy czasowniki nieregularne pierwszej koniugacji mają końcówki -are:
 

io -arei
tu -aresti
lui/lei -arebbe
noi -aremmo
voi -areste
loro -arebbero


 

dare - dawać fare - robić stare - przebywać,
miewać się
io darei farei starei
tu daresti faresti staresti
lui/lei darebbe farebbe starebbe
noi daremmo faremmo staremmo
voi dareste fareste stareste
loro darebbero farebbero starebberoGłówną cechą odmiany innych czasowników nieregularnych w condizionale semplice, jest brak początkowego -e- w końcówkach. Oto końcówki i odmiana przykładowego czasownika:
 

io -rei
tu -resi
lui/lei -rebbe
noi -remmo
voi -reste
loro -rebbero


 

avere mieć
io avrei miałbym
tu avresti miałbyś
lui/lei avrebbe miałby
noi avremmo mielibyśmy
voi avreste mielibyście
loro avrebbero mieliby


Podobnie odmieniają się czasowniki:
 

andare iść, jechać
dovere musieć
potere móc
sapere wiedzieć
vivere żyć
vedere widziećPozostałe czasowniki nieregularne dodatkowo podwajają -r- w końcówce:
 

io -rrei
tu -rresti
lui/lei -rrebbe
noi -rremmo
voi -rreste
loro -rremmo


 

bere - pić
io berrei
tu berresti
lui/lei berrebbe
noi berremmo
voi berreste
loro berrebbero


Niektórym z nich oprócz tego znika litera -l- lub -n- przed końcówką bezokolicznikową:

 

volere - chcieć
io vorrei
tu vorresti
lui/lei vorrebbe
noi vorremmo
voi vorreste
loro vorrebbero

rimanere - zostawać tenere - trzymać venire - przychodzić
io rimarrei terrei verrei
tu rimarresti terresti verresti
lui/lei rimarrebbe terrebbe verrebbe
noi rimarremmo terremmo verremmo
voi rimarreste terreste verreste
loro rimarrebbero terrebbero verrebbero


Uwaga: we włoskim trybie przypuszczającym, w odróżnieniu od polskiego, nie widać rodzaju, czyli canterebbe znaczy zarówno śpiewałby, śpiewałaby jak i śpiewałoby itd.

Na koniec pełne zdania z trybem condizionale semplice:
 

Signore, potrei farLe una domanda? Czy mogłabym zadać panu pytanie?
Loro partirebbero volentieri con noi in America. Oni chętnie wyjechaliby z nami do Ameryki.
Andresti al supermercato a fare la spesa? Poszedłbyś do supermarketu na zakupy?
Non abiterei mai in questa casa. Nigdy nie zamieszkałbym w tym domu.
Potrei andare con voi? Mogłabym pójść z wami?

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Poprawcie błędy literowe w odmianie! Macie kilka błędów. Wprowadzacie w błąd uczących się! Np: "noi berrmmo" czy też "voi darsete" oraz kilka innych!