Tryb przypuszczający prosty w języku włoskim - użycie

Za pomocą trybu przypuszczającego prostego condizionale semplice możemy w języku włoskim "pogdybać". Najczęściej odpowiada on polskim formom czasownikowym zakończonym na -bym, -byś, -by itd.

UWAGA: W języku polskim możemy przenosić te końcówki przed czasownik, co we włoskim jest niemożliwe.

 

Andrei volentieri al mare. Chętnie pojechałabym nad morze.
Che cosa faresti in questa situazione? Co byś zrobił w tej sytuacji?


A teraz konkretne przypadki użycia condizionale:

1) wskazuje możliwość, zazwyczaj obwarowaną jakimś warunkiem (tryb warunkowy drugiego typu):
 

Quel giovane potrebbe fare la carriera. Ten młody człowiek mógłby zrobić karierę.
Lui sicuramente comprerebbe quell'anello alla moglie. On na pewno kupiłby żonie ten pierścionek.
Viaggerei di più, se avessi meno lavoro. Podróżowałabym więcej, gdybym miała mniej pracy.
Comprerebbe una nuova macchina, se guadagnasse molti soldi. Kupiłby nowy samochód, jeśli zarabiałby dużo pieniędzy.
Faremmo una gita, se facesse bel tempo. Pojechalibyśmy na wycieczkę, gdyby była ładna pogoda.
Se potessi, ti aiuterei. Gdybym mogła, pomogłabym ci.
2) wyraża pragnienie możliwe do realizacji:

 

Non voglio restare a casa, preferirei uscire. Nie chcę zostać w domu, wolałabym wyjść.
Vorrei una camera con vista sul mare. Chciałabym pokój z widokiem na morze.
Farei volentieri una passeggiata. Chętnie poszłabym na spacer.
Mi comprerei questo profumo. Kupiłabym sobie te perfumy.
Loro desidererebbero partire per le Maledive. Oni pragnęliby wyjechać na Malediwy.
Mi piacerebbe incontrarvi domani. Chciałabym się z wami spotkać jutro.3) pozwala poprosić o coś w sposób bardzo grzeczny:

 

Scusi, potrebbe chiudere la finestra, per favore. Przepraszam, czy mógłby Pan zamknąć okno?
Potrebbe portarmi il menu? Czy mógłby pan przynieść mi menu?
Mi passeresti il sale, per favore? Podałbyś mi chleb?
Mi faresti la spesa ,per favore? Zrobiłbyś dla mnie zakupy?
Mi fareste un favore? Wyświadczylibyście mi przysługę?
Potreste non fumare qui, signori? Czy moglibyście Państwo tu nie palić?4) za jego pomocą możemy dawać rady:

 

Al posto tuo farei una dieta. Na twoim miejscu przeszłabym na dietę.
Dovresti riposare di più. Powinieneś więcej odpoczywać.
Secondo me, dovreste rimanere in Polonia. Według mnie, powinniście zostać w Polsce.
Non comprerei quel vestito. Nie kupowałabym tej sukienki.
Non mi fiderei di lui. Nie ufałabym mu.
Al posto vostro, andremmo in montagna per una settimana. Na waszym miejscu, pojechalibyśmy w góry na tydzień.5) wyraża opinię lub hipotezę, której nie jesteśmy pewni:

 

Quest'orologio dovrebbe costare un bel po'. Ten zegar pewnie sporo kosztuje.
Direi che possiamo andare. Powiedziałabym, że możemy już iść.
Alice dovrebbe arrivare in tempo, spero. Alicja powinna przybyć na czas, mam nadzieję.
Direi di sì, ma non ne sono sicuro. Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem pewien.
Questo prodotto dovrebbe essere più economico. Ten produkt powinien mniej kosztować.6) służy do podawania wiadomości nie sprawdzonych (typowe dla języka prasowego):

 

Secondo i testimoni, l'assassino sarebbe un uomo sui quarant'anni. Według świadków, zabójca miałby być mężczyzną około czterdziestki.
Il governo starebbe pensando di ridurre le tasse. Rząd miałby rozważać obniżenie podatków.
Il presidente parlerebbe con il primo ministro stamattina. Prezydent miałby rozmawiać z premierem dziś rano.
La cantante spenderebbe mille euro per un paio di scarpe. Piosenkarka miałaby zapłacić tysiąc euro za parę butów.
Il ministro partirebbe per l'Italia. Minister miałby wyjechać do Włoch.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.