Tryb łączący w języku włoskim - Congiuntivo imperfetto e trapassato - tworzenie

Tryb łączący congiuntivo imperfetto tworzymy poprzez zastąpienie zakończeń bezokolicznika -are, -ere, -ire następującymi końcówkami:

-are -ere -ire
io -assi -essi -issi
tu -assi -essi -issi
lui/lei -asse -esse -isse
noi -assimo -essimo -issimo
voi -aste -este -iste
loro -assero -essero -issero

amare - kochać vedere - widzieć aprire - otwierać
io playamassi playvedessi playaprissi
tu playamassi playvedessi playaprissi
lui/lei playamasse playvedesse playaprisse
noi playamassimo playvedessimo playaprissimo
voi playamaste playvedeste playapriste
loro playamassero playvedessero playaprissero

Zauważmy, że w konkretnej koniugacji końcówki 1 i 2 osoby liczby pojedynczej są identyczne (dla pierwszej -assi, dla drugiej -essi i dla trzeciej -issi).

I w tym trybie występują czasowniki nieregularne, nie jest ich jednak wiele:

essere - być dare - dawać stare -
być, przebywać
fare - robić bere - pić dire - mówić trarre - ciągnąć, wlec
io fossi dessi stessi facessi bevessi dicessi traesii
tu fossi dessi stessi facessi bevessi dicessi traessi
lui/lei playfosse playdesse playstesse playfacesse playbevesse playdicesse playtraesse
noi playfossimo playdessimo playstessimo playfacessimo playbevessimo playdicessimo playtraessimo
voi playfoste playdeste playsteste playfaceste playbeveste playdiceste playtraeste
loro playfossero playdessero playstessero playfacessero playbevessero playdicessero playtraessero

Tryb łączący przeszły congiuntivo trapassato tworzymy tak jak inne czasy i tryby złożone: odpowiednio odmieniając czasownik posiłkowy avere lub essere (w tym przypadku w congiuntivo imperfetto) i tworząc participio passato od czasownika głównego.

Aby dowiedzieć się, które czasowniki występują z essere, a które z avere, zajrzyj do rozdziału CZASOWNIKI POSIŁKOWE.

Formy imiesłowu biernego participio passato - tak jak zawsze - mogą być regularne i nieregularne (te ostanie znajdziesz je w rozdziale PARTICIPIO PASSATO).

cantare - śpiewać andare - iść
io playavessi cantato playfossi andato/a
tu playavessi cantato playfossi andato/a
lui/lei playavesse cantato playfosse andato/a
noi playavessimo cantato playfossimo andati/e
voi playaveste cantato playfoste andati/e
loro playavessero cantato playfossero andato/e
Komentarze (2)

Oprócz 3 czasowników nieregularnych, które tu podajecie, znalazłam fare i trarre. Są jakies jeszcze?

W przypadku czasownika vedere, loro - vedessero, a nie vedessimo.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.