Tryb łączący w języku włoskim - Congiuntivo presente e passato - tworzenie

Tryb łączący teraźniejszy congiuntivo presente tworzymy poprzez zastąpienie zakończeń bezokolicznika -are, -ere, -ire następującymi końcówkami:

 

-are -ere -ire
io -i -a -a
tu -i -a -a
lui/lei -i -a -a
noi -iamo -iamo -iamo
voi -iate -iate -iate
loro -ino -ano -ano


 

amare - kochać vedere - widzieć aprire - otwierać
io ami veda apra
tu ami veda apra
lui/lei ami veda apra
noi amiamo vediamo apriamo
voi amiate vediate apriate
loro amino vedano apranoZauważmy, że w konkretnej koniugacji wszystkie końcówki liczby pojedynczej są identyczne (dla pierwszej -i, dla drugiej i trzeciej -a) oraz, że wszystkie trzy koniugacje mają takie same końcówki w 1 osobie liczby mnogiej -iamo i 2 osobie liczby mnogiej -iate.

Niestety i w tym trybie nie unikniemy czasowników nieregularnych.

Zacznijmy  od essere - być oraz avere - mieć:
 

essere - być avere - mieć
io sia abbia
tu sia abbia
lui/lei sia abbia
noi siamo abbiamo
voi siate abbiate
loro siano abbiano

A teraz odmiana naważniejszych, ale oczywiscie nie wszystkich, czasowników nieregularnych:

dare - dawać stare -
przebywać, czuć się
andare - iść venire - przychodzić tenere - trzymać tacere - milczeć produrre - produkować
io dia stia vada venga tenga taccia produca
tu dia stia vada venga tenga taccia produca
lui/lei dia stia vada venga tenga taccia produca
noi diamo stiamo andiamo veniamo teniamo tacciamo produciamo
voi diate stiate andiate veniate teniate tacciate produciate
loro diano stiano vadano vengano tengano tacciano producano
volere - chcieć potere - móc dovere - musieć sapere - wiedzieć fare - robić togliere - usunąć, zabrać spegnere - zgasić, wyłączyć
io voglia possa debba sappia faccia tolga spenga
tu voglia possa debba sappia faccia tolga spenga
lui/lei voglia possa debba sappia faccia tolga spenga
noi vogliamo possiamo dobbiamo sappiamo facciamo togliamo spegniamo
voi vogliate possiate dobbiate sappiate facciate togliate spegniate
loro vogliano possano debbano sappiano facciano tolgano spenganoTryb łączący przeszły congiuntivo passato tworzymy tak jak inne czasy i tryby złożone: odpowiednio odmieniając czasownik posiłkowy avere lub essere (w tym przypadku w congiuntivo presente) i tworząc participio passato od czasownika głównego:

cantare - spiewać andare - iść
io abbia cantato sia andato/a
tu abbia cantato sia andato/a
lui/lei abbia cantato sia andato/a
noi abbiamo cantato siamo andati/e
voi abbiate cantato siate andati/e
loro abbiano cantato siano andati/e

Aby dowiedzieć się, które czasowniki występują z essere, a które z avere, zajrzyj do rozdziału CZASOWNIKI POSIŁKOWE.

Formy imiesłowu biernego participio passato - tak jak zawsze - mogą być regularne i nieregularne (te ostanie znajdziesz je w rozdziale PARTICIPIO PASSATO).


 


 

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.