Liczebniki porządkowe - język włoski

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie który? (pierwszy, drugi, trzeci).

Pierwsza dziesiątka jest nieregularna:

1. playprimo
2. playsecondo
3. playterzo
4. playquarto
5. playquinto
6. playsesto
7. playsettimo
8. playottavo
9. playnono
10. playdecimo

Aby otrzymać liczebniki porządkowe od 11 do 19, od odpowiednich liczebników głównych należy odciąć ostatnią literę -i oraz dodać końcówkę -esimo:

11. playundicesimo
12. playdodicesimo
13. playtredicesimo
14. playquattordicesimo
15. playquindicesimo
16. playsedicesimo
17. playdiciassettesimo
18. playdiciottesimo
19. playdiciannovesimo

Podobnie postępujemy w przypadku pozostałych liczebników porządkowych, pamiętając jednak o pozostawianiu ostatniej samogłoski liczebnika głównego przy numerach 23, 33, 43 etc. oraz 26, 36, 46 itd.

21. playventunesimo
22. playventiduesimo
23. playventitreesimo
24. playventiquattresimo
25. playventicinquesimo
26. playventiseiesimo
27. playventisettesimo
28. playventottesimo
29. playventinovesimo
30. playtrentesimo

Oto przykłady innych, wyższych liczebników porządkowych:

32. playtrentaduesimo
98. playnovantottesimo
100. playcentesimo
400. playquattrocentesimo
1000. playmillesimo
1001. playmillesimo primo

Teraz poznajmy zasady użycia liczebników porządkowych:

1) określają pozycję w grupie, kolejność:

playPiero è il terzo nella classe. Piotr jest trzeci w klasie.
playHa ricevuto il primo premio. Otrzymał pierwszą nagrodę.
playI problemi del Terzo Mondo sono grandissimi. Problemy Trzeciego Świata są ogromne.

2) wskazuje kolejność następowania po sobie papieży i władców:

playElisabetta prima Elżbieta pierwsza
playEnrico quarto Henryk czwarty
playPio undicesimo Pius jedenasty

3) określa kolejne stulecia:

playil quattordicesimo secolo czternasty wiek
playil ventesimo secolo dwudziesty wiek
playil ventunesimo secolo dwudziesty pierwszy wiek

4) za ich pomocą wyrażamy mianownik ułamków (licznik, to tak jak w języku polskim liczebnik główny):

playun terzo jedna trzecia
playtre quarti trzy czwarte
playnove ventesimi dziewięć dwudziestych

Wyjątkiem jest ułamek 1/2, który wyraża się słowem mezzo lub metà - połowa:

playquattro e un mezzo cztery i jedna druga / cztery i pół
playla metà di otto jedna druga z ośmiu / połowa z ośmiu

Na koniec dwie ważne uwagi:

Liczebniki porządkowe najczęściej występują z rodzajnikiem określonym. Opuszcza się go przy nazwach władców i papieży, jak widzimy w tabelkach powyżej.

Ponadto liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki, czyli w zależności od rzeczownika, który określają, przybierają końcówki -o, -a, -i, -e:

playil primo premio pierwsza nagroda
playla prima volta pierwszy raz
playi primi passi pierwsze kroki
playle prime prove pierwsze próby

Ćwiczenia online:

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

20-ty to ventesimo
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-w%C5%82oski/dwudziesty

Brak liczebnika porządkowego 20.