Partykuła ne - język włoski

Włoskie partykuły to małe słówka zastępujące dłuższe wyrażenia. Dzięki temu zdania są krótsze i łatwiejsze. Na polski będziemy je tłumaczyć za pomocą zaimków i przysłówków.

Partykuła ne zastępuje:

-dopełnienie wprowadzane przez przyimek di:

playAbbiamo parlato della guerra, ne abbiamo parlato a lungo. Rozmawialiśmy o wojnie, długo o niej rozmawialiśmy.
playNon voglio sapere di questa faccenda, non ne voglio sapere nulla! Nie chcę wiedzieć o tej sprawie, nie chcę nic o niej wiedzieć!

-wyrażenia przysłówkowe wprowadzane przez przyimek da określające ruch z miejsca:

- Siete già stati da Carlo? Sì, ne torniamo (da Carlo) proprio adesso. - Byliście już u Carla? -Tak, właśnie wracamy od niego (od Carla).
play- Quando tornate dalla Germania? - Ne torniamo domani. - Kiedy wracacie z Niemiec? - Wracamy stamtąd jutro.

-dopełnienie wprowadzane przez przyimek di, pełniące funkcję dzierżawczą (kogo? czego?)

playGina ha letto l'articolo e ne ha ammirato lo stile (dell'articolo). Gina przeczytała artykuł i doceniła jego styl (artykułu).
playNon posso entrare in casa sua, non ne ho le chiavi (di casa). Nie mogę wejść do jego domu, nie mam do niego kluczy (do domu).

Ponadto partykuła ne:

-wskazuje na ilość (wyłączenie części z całości). Nie tłumaczymy jej wtedy na polski:

play- Quante cattedrali hai visitato? - Ne ho vistate tre. - Ile katedr zwiedziłaś? Zwiedziłam (z nich) trzy.
play- Quante birre bevi? - Non ne bevo affatto. - Ile piw pijesz? - Nie piję (z nich) wcale.

-wchodzi w skład czasownika andarsene - iść sobie skądś:

playVoglio andarmene perché sono molto stanca. Chcę sobie stąd iść, bo jestem bardzo zmęczona.

Ćwiczenia online:

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.