Odmiana przymiotnika - język włoski

Przymiotnik odpowiada na pytanie jaki? jaka? jacy? jakie? Określa on rzeczownik, podając jego cechy.

playragazza bella piękna dziewczyna
playdonna intelligente inteligentna kobieta
playlibro noioso nudna książka
playRoma antica antyczny Rzym
playamore grande wielka miłość

Jak widać z przykładów, w odróżnieniu od polskiego, we włoskim przymiotnik występuje najczęściej po rzeczowniku. Czasami może znaleźć się przed nim, ale wtedy najczęściej zmienia się jego znaczenie.

playuomo povero biedny człowiek
(niezamożny, nie ma pieniędzy)
przymiotnik po rzeczowniku - znaczenie podstawowe, ogóle
playpovero uomo biedny człowiek
(biedaczysko, nie ma szczęścia)
przymiotnik przed rzeczownikiem - znaczenie metaforyczne

Przymiotnik odmienia się podobnie jak rzeczownik.

W liczbie pojedynczej mogą mieć końcówkę -a lub -e w rodzaju żeńskim oraz -o lub -e w rodzaju męskim.

Liczba pojedyncza - rodzaj żeński
playragazza bella piękna dziewczyna
playragazza allegra wesoła dziewczyna
playragazza intelligente inteligentna dziewczyna
playragazza triste smutna dziewczyna
Liczba pojedyncza - rodzaj męski
playragazzo bello piękny chłopiec
playragazzo allegro wesoły chłopiec
playragazzo intelligente inteligentny chłopiec
playragazzo triste smutny chłopiec

W liczbie mnogiej końcówka -a zamienia się na końcówkę -e, a końcówki -o i -e na końcówkę -i:

Liczba mnoga - rodzaj żeński
playragazze belle piękne dziewczyny
playragazze allegre wesołe dziewczyny
playragazze intelligenti inteligentne dziewczyny
playragazze tristi smutne dziewczyny
Liczba mnoga - rodzaj męski
playragazzi belli piękni chłopcy
playragazzi allegri weseli chłopcy
playragazzi intelligenti inteligentni chłopcy
playragazzi tristi smutni chłopcy

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.