Stopniowanie przymiotników - język włoski

Przymiotniki oprócz formy podstawowej, czyli stopnia równego (ładny) mają jeszcze stopień wyższy (ładniejszy) i najwyższy (najładniejszy).

Dla uzyskania stopnia wyższego wystarczy przymiotnik poprzedzić più - bardziej lub meno - mniej:

playpiù carino ładniejszy
playmeno carino mniej ładny
playpiù allegra weselsza
playmeno allegra mniej wesoła
playpiù intelligenti bardziej inteligentni
playmeno intelligenti mniej inteligentni

Stopień najwyższy wymaga jeszcze rodzajnika określonego na samym początku:

playil più carino najładniejszy
playil meno carino najmniej ładny
playla più allegra najweselsza
playla meno allegra najmniej wesoła
playi più intelligenti najbardziej inteligentni
playi meno intelligenti najmniej inteligentni

Jeśli chcemy porównać cechy o większym lub mniejszym natężeniu (comparativo di maggioranza/minoranza) używamy znanych już nam form più lub meno oraz di - od lub che - niż.

di stoi przed rzeczownikami, zaimkami osobowymi i niektórymi przysłówkami:

playLa cucina è meno spaziosa del soggiorno. Kuchnia jest mniej obszerna niż salon.
playAmelia è più curiosa di te. Amelia jest bardziej ciekawska niż ty.
playAbbiamo fatto più di dieci chilometri a piedi. Zrobiliśmy więcej niż dziesięć kilometrów na piechotę.
playNon si può essere più sfacciati di così! Nie można być już bardziej bezczelnym (niż tak bezczelnym)!

Przy wyróżnianiu cechy "naj" ze wszystkich używamy zamiennie di lub fra:

playQuesto è l'articolo più interessante di tutti. To jest najciekawszy artykuł ze wszystkich.
playSilvio è il più altruista fra i miei amici. Silvio jest największym altruistą spośród moich krewnych.

Jeśli chcemy porównać dwie (lub więcj) te same części mowy: przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki, przysłówki, wyrażenia przyimkowe - użyjemy che.

playQuesta finestra è più larga che alta. To okno jest szersze niż wyższe.
playMeglio tardi che mai. Lepiej późno niż wcale.
playÈ più tranquillo in montagna che al mare. Jest spokojniej w górach niż nad morzem.
playÈ più bello riposarsi che lavorare. Piękniej jest odpoczywać niż pracować.
playMi piace più il mare che la montagna. Wolę bardziej morze niż góry.
playMeglio avere un cane che tre gatti. Lepiej mieć jedego psa niż trzy koty.

Wszystkie powyższe formy mają charakter relacyjny - za pomocą przysłówków più lub meno ustanawia się relację, odniesienie do innej rzeczy/osoby/cechy.

stopień najwyższy absolutny

W języku włoskim wyróżniamy jeszcze stopień najwyższy absolutny, który wyraża intensywność i natężenie cechy określanej przez przymiotnik w sposób absolutny, czyli bez odwoływania sie do porównania, bez przywoływania relacji, bez odniesienia.

Tworzymy go na cztery sposoby:

1) za pomocą przyrostków: -issimo i przedrostków: arci-, extra-, iper- , super-, ultra-

playbellissimo najpiękniejszy, bardzo piękny
playcarissimo najdroższy, bardzo drogi
playultraleggero ultralekki, bardzo lekki
playiperattivo hiperaktywny, bardzo aktywny
playstraricco przebogaty, bardzo bogaty
playsupercarino prześliczny, bardzo ładny

Musimy zaznaczyć, że we współczesnym włoskim bardzo często używa się wyżej wymienionych przedrostów:

playIl mio nuovo smartphone è ultraleggero. Mój nowy smartphon jest ultralekki.
playIl suo marito è straricco. Jej mąż jest bardzo bogaty.
playQuesto libro è superinteressante. Ta książka jest super interesująca.

2) za pomocą przysłówków: assai - bardzo, davvero - naprawdę, veramente - naprawdę, estremamente - ekstremalnie, molto - bardzo, tanto - bardzo, inifinitamente - nieskończenie

playassai intelligente bardzo inteligenty
playmolto contento bardzo zadowolony
playdavvero triste naprawdę smutny, bardzo smutny
playinfinitamente grato nieskończenie wdzięczny

3) poprzez powtórzenie przymiotnika

playbello bello bardzo piękny, przepiękny
playfine fine bardzo cienki, cieniutki
playgrande grande bardzo duży, ogromny

4) poprzez dodanie innego wyrażenia

playstanco morto śmietelnie zmęczony
playpieno zeppo wypełniony po brzegi
playbagnato fradicio przemoknięty do suchej nitki

nieregularności

I na sam koniec przymiotniki, które tworzą stopień wyższy i najwyższy nieregularnie (zamiennie z formami regularnymi):

stopień równy stopień wyższy stopien najwyższy relacyjny stopien najwyższy absolutny
playbuono dobry playmigliore lepszy playil migliore najlepszy playottimo najlepszy
playcattivo zły playpeggiore gorszy playil peggiore najgorszy playpessimo najgorszy
playgrande duży playmaggiore większy, starszy playil maggiore największy, najstarszy playmassimo największy
playpiccolo mały playminore mniejszy, młodszy playil minore najmniejszy, najmłodszy playminimo najmniejszy
playalto wysoki playsuperiore wyżyszy playil superiore najwyższy playsupremo
(bardzo rzadko używane)
najwyższy
playbasso niski playinferiore niższy playl'inferiore najniższy playinfimo
(bardzo rzadko używane)
najniższy

Należy pamiętać, że jeśli mówimy o wieku to przymiotniki grande i piccolo używamy w formie nieregularnej: maggiore i minore.

Kiedy natomiast mówimy o rozmiarach - używamy form regularnych: più/meno grande i più/meno piccolo.

playPaolo è mio fratello maggiore. Paolo to mój młodszy brat.
playLa mia casa è più piccola della tua. Mój dom jest mniejszy do twojego.

Podsumowując, spójrzymy jeszcze na poniższe przykłady:

playLa mia casa è grande. Mój dom jest duży.
playLa mia casa è più grande della tua casa. Mój dom jest większy od twojego domu.
playLa mia casa è la più grande di tutte le case sulla nostra strada. Mój dom jest największy ze wszystkich domów na naszej ulicy.
playLa mia casa è più grande che bella. Mój dom jest większy niż ładny.
playLa mia casa è grandissima. Mój dom jest bardzo duży/wielki.
playLa mia casa è molto grande. Mój dom jest bardzo duży/wielki.
playLa mia casa è grande grande. Mój dom jest bardzo duży/wielki.
playLa mia casa è supergrande. Mój dom jest super duży.
playLa mia casa è davvero grande. Mój dom jest naprawdę duży.
playFederico è un ragazzo grande. Federico jest dużym chłopcem.
playFederico è più grande di Tommaso. Federico jest większy od Tommaso.
playFederico è maggiore di Tommaso. Federico jest starszy od Tommaso.
playFederico è il più grande di tutti i ragazzi in classe. Federico jest największy z całej klasy.
Federico è il maggiore di tutti i ragazzi in classe. Federico jest najstarszy z całej klasy.
playFederico è molto grande. Federico jest bardzo duży/ wielki.
playFederico è grandissimo. Federico jest bardzo duży/ wielki.
playFederico è grande grande. Federico jest bardzo duży/ wielki.
playFederico è supergrande. Federico jest bardzo duży/ wielki.
playFederico è davvero grande. Federico jest naprawdę duży.

Ćwiczenia online:

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

Czy w zdaniu ,,Federico jest najstarszy z całej klasy.,,nie powinno być,,Federico è il piu maggiore di tutti i ragazzi in classe,zamiast,,Federico è il maggiore di tutti i ragazzi in classe?

Błąd w przykładowym zdaniu:Paolo è mio fratello maggiore. Paolo to mój młodszy brat. Maggiore oznacza starszy.

Krewni to parenti a nie amici.