Końcówki rzeczowników włoskich

Rzeczowniki rodzaju męskiego zazwyczaj kończą się na -o:

playil ragazzo chłopiec
playlo spagnolo Hiszpan
playil gatto kot
playl'orologio zegarek
playil suono dźwięk

Natomiast typową końcówką rzeczowników rodzaju żeńskiego jest -a:

playla ragazza dziewczyna
playla spagnola Hiszpanka
playla gatta kotka
playla borsa torba
playl'amicizia przyjaźń

Rzeczowniki w liczbie pojedynczej mogą się także kończyć na -e i w tym przypadku, niestety, nie mamy pewności co do rodzaju, mogą być męskie lub żeńskie. Jeśli rzeczownikowi towarzyszy rodzajnik, to on rozwiewa wątpliwości:

rodzaj żeński playla chiave klucz
rodzaj męski playil maglione sweter

Najczęściej jednak będziemy musieli nauczyć się na pamięć, jakiego rodzaju jest rzeczownik zakończony na -e. Pomocne mogą być poniższe reguły, jednak nie wyczerpują one wszystkich przykładów z końcówką -e:

Rzeczowniki zakończone na -one, -ore, -ale, -ile są przeważnie rodzaju męskiego:

playil sapone mydło
playil colore kolor
playil canale kanał
playil campanile dzwonnica

Natomiast rzeczowniki zakończone na -zione, -trice, -ie, -aggine są zazwyczaj rodzaju żeńskiego:

playla lezione lekcja
playla lavatrice pralka
playla serie seria
playla testardaggine upór

Przejdźmy teraz do wyjątków od powyższych reguł.

Rzeczowniki męskie w liczbie pojedynczej mogą czasem przybierać inne końcówki niż -o i -e. Rodzaju męskiego są również rzeczowniki, najczęściej zapożyczone z innych języków, zakończone na spółgłoskę:

playil bar bar
playl'autobus autobus
playil computer komputer
playil film film
playlo sport sport

Zdarzają sie również rzeczowniki zakończone na -a, które, wbrew temu co mogłoby nam się wydawać, nie są rodzaju żeńskiego, ale męskiego. Są to najczęściej wyrazy zakończone na -ma (głównie pochodzenia greckiego) oraz nazwy wykonawców zawodów z końcówką -ta:

playil problema problem
playil diploma dyplom
playil pigiama piżama
playil cinema kino
playil giornalista dziennikarz
playil pilota pilot
playil poeta poeta

Spotykamy także rzeczowniki żeńskie kończące się literą typową dla rodzaju męskiego: -o. Przeważnie są to formy skrócone i gdy poznajemy je w pełnym brzmieniu, nie mamy wątpliwości, że należą do rodzaju żeńskiego:

playla radio(fonia) radio
playla moto(cicletta) motor
playla foto(grafia) zdjęcie
playl'auto(mobile) samochód
playla mano dłoń

Z rozdziału o liczbie mnogiej rzeczownika możemy sie dowiedzieć, że -i jest typową końcówką liczby mnogiej i to najczęściej rodzaju męskiego.

Jest jednak grupa wyrazów zakończonych na -i, które należą do rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej:

playla crisi kryzys
playl'analisi naliza
playla tesi teza
playla diagnosi diagnoza

Ostatnia grupa wyjątków rodzaju żeńskiego to wyrazy z akcentowanymi końcówkami , :

playla città miasto
playl'università universytet
playla bontà dobroć
playla gioventù młodość

Pamiętajmy, że rzeczowniki zakończone na nieakcentowane -ta są rodzaju męskiego! (patrz wyżej)

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

pozostałe zakładki:
Części mowy, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.