Liczba mnoga rzeczownika - język włoski

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników nie wydaje się trudne. Wystarczy końcówkę -o (rodz. męski) lub -e (rodz. męski lub żeński) zamienić na -i, a końcówkę -a (rodzaj żeński) na -e.

playil fratello brat playi fratelli bracia
playil libro książka playil libri książki
playil maglione sweter playi maglioni swetry
playla chiave klucz playle chiavi klucze
playla sorella siostra playle sorelle siostry
playla rosa róża playle rose róże

Jednak (jak to często w języku włoskim bywa) i tu napotkamy na liczne wyjątki.

1) W przypadku wyrazów, które kończą się na -io należy pamiętać, że w liczbie mnogiej pojawi się tylko jedno -i, za wyjątkiem rzeczowników, w których -i z liczby pojedynczej jest akcentowane (mocniej wymawiane), wtedy końcówką mnogą jest -ii:

playl'orologio zegarek playgli orologi zegarki
playl'esercizio ćwiczenie playgli esercizi ćwiczenia
playl'operaio robotnik playgli operai robotnicy
playil figlio syn playi figli synowie
playil bacio pocałunek playi baci pocałunki

ale:

playlo zio wujek playgli zii wujkowie
playil pendio stok playi pendii stoki
playil ronzio szmer playi ronzii szmery

2) Niektóre rzeczowniki rodzaju żeńskiego mają formy skrócone kończące sie na -o. Te skrótowce w liczbie mnogiej pozostają niezmienione:

playla radio radio playle radio radia
playla moto motor playle moto motory
playla foto zdjęcie playle foto zdjęcia
playl'auto samochód playle auto samochody

3) Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -a w liczbie mnogiej przybierają końcówkę -i:

playil problema problem playi problemi problemy
playil diploma dyplom playi diplomi dyplomy
playil pigiama piżama playi pigiami piżamy
playil poeta poeta playi poeti poeci
playlo stilista stylista playgli stilisti styliści

4) Rzeczowniki zakończone na -ista mogą określać zarówno kobietę, jak i mężczyznę i w liczbie mnogiej biorą sobie odpowiednio końcówkę -e lub -i:

playil pianista pianista playi pianisti pianiści
playla pianista pianistka playle pianiste pianistki
playil dentista dentysta playi dentisti dentyści
playla dentista dentystka playle dentiste dentystki

5) Wyrazy zakończone na -cia lub -gia w końcówce liczby mnogiej zachowują -i, jeśli przed -cia, -gia znajduje sie samogłoska, a tracą -i jeśli przed -cia, -gia jest spółgłoska:

playla camicia koszula playle camicie koszule
playla ciliegia czereśnia playle ciliegie czereśnie
playl'arancia pomarańcza playle arance pomarańcze
playla spiaggia plaża playle spiagge plaże

6) Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -co, -go przyjmują w liczbie mnogiej różne zakończenia, w zależności od miejsca akcentu w wyrazie:

a) wyrazy akcentowane na przedostatniej sylabie, przyjmują w liczbie mnogiej końcówke -chi, -ghi:

playil cuoco kucharz playi cuochi kucharze
playil fuoco ogień playi fuochi ognie
playl'albergo hotel playgli alberghi hotele
playil lago jezioro playi laghi jeziora

b) wyrazy akcentowane na trzeciej od końca sylabie, końcówka -co, -go zostaje zastąpiona w liczbie mnogiej po prostu końcówką -ci, -gi.

playil medico lekarz playi medici lekarze
playil monaco mnich playi monaci mnisi
playl'ecologo ekolog playgli ecologi ekolodzy
playl'asparagi szparag playgli asparagi szparagi

Oczywiście, jak to w języku włoskim, nie brakuje wyjątków. Tu kilka przykładów:

playl'amico przyjaciel playgli amici przyjaciele
playil greco Grek playi greci Grecy
playil dialogo dialog playi dialoghi dialogi
playl'obbligo obowiązek playgli obblighi obowiązki

UWAGA!

Żeńskie odpowiedniki tych rzeczowników zakończone na -ca, -ga zawsze mają -h- pomiędzy tematem a końcówką liczby mnogiej, a zatem zawsze kończą się w liczbie mnogiej na -che, lub -ghe:

playl'amica przyjaciółka playle amiche przyjaciółki
playla tedesca Niemka playle tedesche Niemki
playla psicologa pani psycholog playle psicologhe panie psycholog
playla collega koleżanka playle colleghe koleżanki

7) Rzeczowniki zakończone na akcentowaną samogłoskę à, è, ì, ò, ù nie zmieniają się w liczbie mnogiej:

playla città miasto playle città miasta
playl'università uniwersytet playle università uniwersytety
playla gioventù młodość playle gioventù młodości
playil caffè kawa playi caffè kawy
playil tassì taksówka playi tassì taksówki
playil falò ognisko playi falò ogniska

8) Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -i nie zmieniają się w liczbie mnogiej:

playla crisi kryzys playle crisi kryzysy
playl'analisi analiza playle analisi analizy
playla tesi teza playle tesi tezy
playla diagnosi diagnoza playle diagnosi diagnozy

9) Zapożyczenia rodzaju męskiego zakończone na spółgłoskę pozostają niezmienione w liczbie mnogiej:

playl'autobus autobus playgli autobus autobusy
playil computer komputer playi computer komputery
playil bar bar playi bar bary
playlo yogurt jogurt playgli yogurt jogurty
playil film film playi film filmy

10) Wyrazy jednosylabowe zakończone samogłoską:

playil re król playi re królowie
playla gru żuraw playle gru żurawie

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.