Rodzajnik określony - język włoski

Najpierw zajmijmy się tworzeniem rodzajnika określonego.

W rodzaju męskim ma on trzy formy liczby pojedynczej oraz dwie liczby mnogiej. To, której z tych form użyjemy, zależy od tego, od jakich liter zaczyna się rzeczownik, przed którym ma stać nasz rodzajnik.

Jeśli rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej zaczyna się od spółgłoski, umieścimy przed nim rodzajnik il:

playil cane pies
playil ragazzo chłopiec
playil libro książka
playil tavolo stół

Wyjątki stanowią następujące spółgłoski i zbitki spółgłosek: "nieczyste s" (s+inna spółgłoska), z, ps, pn, gn, x oraz samogłoska y. Jeśli rzeczownik zaczyna się którąś z nich, użyjemy rodzajnika lo:

playlo stile styl
playlo zio wujek
playlo gnocco kluska
playlo pneumatico opona
playlo psicologo psycholog
playlo yogurt jogurt
playlo xenofobo ksenofob

Szczególnie zapamiętajmy użycie rodzajnika lo przed wyrazami zaczynającymi się od z i od nieczystago s, ponieważ te słowa często występują w języku włoskim.

Przechodzimy do ostatniej formy rodzajnika męskiego w liczbie pojedynczej, a mianowicie do króciutkiej, jednoliterowej formy l' (l z apostrofem). L' używamy, gdy następujący po nim rzeczownik rozpoczyna się od samogłoski a, e, i, o, u:

playl'amico przyjaciel
playl'esperto ekspert
playl'inglese Anglik
playl'oroscopo horoskop
playl'uccello ptak

UWAGA! Słowa poprzedzone rodzajnikiem l' piszemy jak jeden wyraz (nie robimy spacji po apostrofie).

Najtrudniejsze za nami. Teraz będzie już coraz łatwiej. W liczbie mnogiej rodzaju męskiego mamy tylko dwie formy.

Tam gdzie w liczbie pojedynczej wstawialiśmy il, w liczbie mnogiej użyjemy rodzajnika i:

playi cani psy
playi ragazzi chłopcy
playi libri książki
playi tavoli stoły

Natomiast rodzajniki lo i l' w liczbie mnogiej zamieniamy na gli (czytamy /li/):

playgli stili style
playgli zii wujkowie
playgli gnocchi kluski
playgli pneumatici opony
playgli psicologi psycholodzy
playgli yogurt jogurty
playgli xenofobi ksenofobi
playgli amici przyjaciele
playgli esperti eksperci
playgli inglesi Anglicy
playgli oroscopi horoskopy
playgli uccelli ptaki

Rodzaj żeński przysporzy nam jeszcze mniej problemów. W liczbie pojedynczej mamy dwie możliwości: la jeśli wyraz zaczyna się od jakiejkolwiek spółgłoski i l' jeśli zaczyna się od samogłoski (pamiętaj, że rodzajnik l' znamy już z rodzaju męskiego):

playla madre matka
playla donna kobieta
playla casa dom
playla borsa torba
playla pizza pizza

A teraz przykłady z rodzajnikiem l' dla rodzaju żeńskiego:

playl'amica przyjaciółka
playl'enciclopedia encyklopedia
playl'italiana Włoszka
playl'oca gęś
playl'unghia paznokieć

W liczbie mnogiej rodzaju żeńskiego istnieje już tylko jedna forma - le. Zarówno te rzeczowniki żeńskie, które w liczbie pojedynczej poprzedzaliśmy rodzajnikiem la, jak i te z rodzajnikiem l', w liczbie mnogiej mają właśnie rodzajnik le:

playle madri matki
playle donne kobiety
playle case domy
playle borse torby
playle pizze pizze
playle amiche przyjaciółki
playle enciclopedie encyklopedie
playle italiane Włoszki
playle oche gęsi
playle unghie paznokcie

I na koniec tabelki zbiorcze:

Rodzaj męski:

Rodzaj męski
l.poj. l.mn. użycie
il i przed wyrazami zaczynającymi się od większości spółgłosek
lo gli przed wyrazami zaczynającymi się od s+spółgłoska, z, pn, ps, gn, y, x
l' gli przed wyrazami zaczynającymi się od samogłosek

Rodzaj żeński:

Rodzaj żeński
l.poj. l.mn. użycie
la le przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłosek
l' le przed wyrazami zaczynającymi się od samogłosek

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (1)

Jak rozumiem w rodzaju żeńskim słowa zaczynające się na Y tak samo jak w męskim nie poprzedzamy l' tylko w tym przypadku "le"??

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.