Zaimki bezpośrednie - język włoski

Zaimki bezpośrednie czyli pronomi diretti, jak wskazuje ich nazwa, zastępują rzeczowniki, które łączą się z czasownikiem bez pośrednictwa przyimka (dopełnienie bliższe):

czasownik dopełnienie bliższe
playbere pić playil caffè kawę
playmangiare jeść playla pasta makaron
playcomprare kupować playil vestito ubranie
playleggere czytać playil libro książkę

Jak widać po przykładach, dopełnienie bliższe w języku polskim występuje w bierniku, czyli rzeczownik odpowiada na pytanie kogo? co?

Pronomi diretti mają dwie formy: akcentowaną (mocną) i nieakcentowaną (słabą).

Poznajmy formy pronomi diretti wraz z tłumaczeniem na język polski:

forma nieakcentowana forma akcentowana język polski
playmi playme mnie
playti playte ciebie
playlo playlui go/jego
playla playlei
playLa playLei Pana/Panią
playci playnoi nas
playvi playvoi was
playli playloro ich
playle playloro je

Należy pamietać, że forma 3 os. lp. jest formą grzecznościową i piszemy ją wielką literą.

Zobaczmy teraz, jak to wygląda w krótkich zdaniach:

Liczba pojedyncza
forma akcentowana forma nieacentowana
playVede me. Mnie widzi. playMi vede. Widzi mnie.
playVede te. Ciebie widzi. playTi vede. Widzi cię.
playVede lui. Jego Widzi. playLo vede. Widzi go.
playVede Maria. widzi. playLa vede. Widzi .

Liczba mnoga
forma akcentowana forma nieacentowana
playVede noi. Nas widzi. playCi vede. Widzi nas.
playVede voi. Was widzi. playVi vede. Widzi was.
playVede loro (Marco e Franco). Ich widzi (Marka i Franka). playLi vede. Widzi ich.
playVede loro (Maria e Lucia). Je widzi (Marię i Łucję). playLe vede. Widzi je.

Jak widać, formy akcentowane znajdują się zawsze za czasownikiem i - jak nazwa wskazuje - podkreślają i uwydatniają zaimek: Vede me (e non te o qualcun altro). - Mnie widzi (a nie ciebie lub kogoś innego).
Te formy są używane zdecydowanie rzadziej.

Formy nieakcentowane są częściej używane i mają neutralny wydźwięk.
W zdaniu zajmują miejsce przed czasownikiem.

Jednak z czasownikami modalnymi: volere - chcieć, dovere - musieć, potere - móc ich miejsce może być zarówno przed czasownikiem lub za czasownikiem i w tym drugim wypadku, bezokolicznik, do którego dołączamy pronome diretto traci końcową samogłoskę.

playVoglio invitare Maria a cena. playLa voglio invitare a cena. Chcę zaprosić na kolację.
playVoglio invitarla a cena. Chcę zaprosić na kolację.
playDevo finire questo rapporto. playLo devo finire. Muszę go skończyć.
playDevo finirlo. Muszę go skończyć.
playPosso mangiare tutta la pizza? playLa posso mangiare? Mogę zjeść całą?
playPosso mangiarla? Mogę zjeść całą?

Jak widać, dla znaczenia, nie ma żadnej różnicy, gdzie znajdzie się zaimek bezpośredni.

Są jednak sytuacje znajdują się zawsze za czasownikiem:

1) po gerundium

playInvitando Maria a cena, farai una bella cosa. playInvitandola a cena, farai una bella cosa. Zapraszajac ją na kolację, zrobisz dobry uczynek.
playPrendendo un taxi, arrivi in tempo. playPrendendolo, arrvi in tempo. Biorąc ją, przyjedziesz na czas.

2) W trybie rozkazującym, w drugiej osobie liczby pojedynczej oraz mnogiej

playPrendi la giacca! playPrendila! Weź ją!
playComprate le mele! playCompratele! Kupcie je!

I na koniec kilka przykładów, użycia pronomi diretti w zdaniach.

playSe vedo Maria, la invito a cena. Jeśli zobaczę Marię, zaproszę na kolację
playAnna ha un nuovo ragazzo, ma non lo conosco. Anna ma nowego chłopaka, ale go nie znam.
playSiete sempre occupati, non vi vediamo mai. Jesteście zawsze zajęci, nigdy was nie widujemy.
playAnche se ho visto le tue cugine solo una volta, le ricordo bene. Mimo, że widziałam twoje kuzynki tylko raz, dobrze je pamietam.
playSe Paolo e Elena non sono a casa, li trovi al cinema. Jeśli Paolo i Eleny nie ma w domu, znajdziesz ich w kinie.
playSignor Rinaldi, La invito nel nuovo ufficio! Panie Rinaldi, zapraszam Pana do nowego biura!
playSignora Mancini, La accomapgno io all'aeroporto. Pani Mancini, ja odwiozę Panią na lotnisko.
play- Gaurdi me?! - No! Guardo Maria! - Na mnie patrzysz?! - Nie! Patrzę na Marię!

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.