Zaimki mieszane - język włoski

Zaimki mieszane pronomi combinati są połączeniem zaimków bezpośrednich pronomi diretti i pośrednich pronomi indiretti.

W tym przypadku mówimy nie tylko, co jest przedmiotem czynności (kupuję co? książkę), ale również dla kogo wykonujemy daną czynność (kupuję książkę komu? koleżance).
Pronome combinato zastępuje zatem jednocześnie dopełnienie bliższe wyrażane biernikiem (kogo? co?)
i dopełnienie dalsze wyrażane celownikiem (komu? czemu?).

Zobaczmy to połączenie:

pronomi indiretti pronomi diretti pronomi combinati
mi playme lo / me la / me li / me le
ti lo playte lo / te la / te li / te le
gli/ le + la = playglielo / gliela / glieli / gliele
ci li playce lo / ce la / ce li / ce le
vi le playve lo / ve la / ve li / ve le
gli playglielo / gliela / glieli / gliele

Zauważmy, że zawsze najpierw mamy pronome indiretto (komu? czemu?), a potem pronome diretto (kogo?co?).

Wszystkie zaimki podwójne piszemy rozdzielnie, oprócz trzeciej osoby liczby pojedynczej i liczby mnogiej.

Pronomi combinati stawiamy najczęściej przed czasownikiem.

Wyjątkami są (w tych przypadkach wszystkie zaimki piszemy razem):

1) gerundium

playComprando a Marco questa bicicletta, spenderai tutti i tuoi soldi! Comprandogliela spenderai tutti i tuoi soldi! Kupując mu go, wydasz wszystkie swoje pieniądze.
Dicendo a te la verità, mi sentirò meglio. playDicendotela, mi sentirò meglio. Mówiąc ci ją, poczuję się lepiej.

2) tryb rozkazujący, druga osoba liczny pojedynczej oraz mnogiej

playCompri a Francesca la borsa! playCompragliela! Kup jej ją!
playMostrate a me le fotografie! playMostratemele! Pokażcie mi je!

Z czasownikami modalnymi: volere - chcieć, dovere - musieć, potere - móc pronomi combinati mogą występować zarówno przed czasownikiem lub za czasownikiem i w tym drugim wypadku, bezokolicznik, do którego dołączamy zaimek mieszany traci końcową samogłoskę.

Pronomi combinati w praktyce:

Liczba pojedyncza
playCompra il vestito a me. Mnie kupuje ubranie. playMe lo compra. Mi je kupuje.
playCompra il vestito a te. Tobie kupuje ubranie. playTe lo compra. Ci je kupuje.
playCompra il vestito a Marco. Kupuje ubranie Markowi. playGlielo compra. Mu je kupuje.
playCompra il vestito a Maria. Kupuje ubranie Marii. playGlielo compra. Jej je kupuje.

Liczba mnoga
playCompra il vestito a noi. Nam kupuje ubranie. playCe lo compra. Nam je kupuje.
playCompra il vestito a voi. Wam kupuje ubranie. playVe lo compra. Wam je kupuje.
playCompra il vestito a Marco e Maria. Kupuje ubranie Markowi i Marii. playGlielo compra Im je kupuje.

I jeszcze przykładowe zdania:

playLa macchina è rotta, non te la posso dare. Samochód jest zepsuty, nie mogę ci go dać.
playBelli questi fiori, chi te li ha regalati? Piękne kwiaty, kto ci je podarował?
playAvete i biglietti per il concerto, ve li hanno mandati? Macie bilety na koncert, wysłali je wam?
playSignora, è Sua questa valigia? Vuole che io gliela porti in camera? Czy to Pani walizka? Zanieść ją pani do pokoju?
play- Mi presti i guanti? - Si, te li presto subito. - Pożyczysz mi rękawiczki? -Tak, już ci je pożyczam.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

Signora, è Sua questa valigia? Vuole che io gliela porti in camera? .. czy nie powinno być "porto'?

A co znaczy ricordarselo ? Nie widzę "selo" w zaimkach mieszanych