Zaimki pośrednie - język włoski

Zaimki pośrednie - pronomi indiretti, jak wskazuje ich nazwa, zastępują rzeczowniki, które łączą się z czasownikiem za pośrednictwem przyimka a (dopełnienie dalsze):

czasownik dopełnienie bliższe
playscrivere pisać playall'amico przyjacielowi
playleggere czytać playal bambino dziecku
playcomprare kupować playalla mamma mamie
playraccontare opowiadać playalla collega koleżance

Jak widać, dopełnienie dalsze w języku polskim występuje w celowniku, czyli rzeczownik odpowiada na pytanie komu? czemu?

Pronomi indiretti mają dwie formy: akcentowaną (mocną) i nieakcentowaną (słabą).

Poznajmy formy pronomi indiretti wraz z tłumaczeniem na język polski:

forma nieakcentowana forma akcentowana język polski
playmi playa me mnie
playti playa te tobie
playgli playa lui jemu
playle playa lei jej
playLe playa Lei Pani/Panu
playci playce nam
playvi playve wam
playgli playa loro im

Zauważmy, że pierwsze dwie osoby obu liczb (mi, ti, ci, vi) są takie same jak pronomi diretti oraz formę grzecznościową również zapisujemy wielką literą.

Zobaczmy teraz, jak pronomi indiretti zastępują dopełnienie dalsze w krótkich zdaniach.

Liczba pojedyncza
playCompra a me. Mnie kupuje. playMi compra. Kupuje mi.
playCompra a te. Tobie kupuje. playTi compra. Kupuje ci.
playCompra a lui. Jemu kupuje. playGli compra. Kupuje mu.
playCompra a lei. Jej kupuje. playLe compra. Kupuje jej.

Liczba mnoga
playCompra a noi. Nam kupuje. playCi compra. Kupuje nam.
playCompra a voi. Wam kupuje. playVi compra. Kupuje wam.
playCompra a loro. Im kupuje. playGli compra. Kupuje im.

Jak widać, formy akcentowane, tak jak w przypadku pronomi diretti, znajdują się zawsze za czasownikiem i - jak nazwa wskazuje - podkreślają i uwydatniają zaimek: Compra a noi. (e non a te o a qualcun'altro). - Mnie kupuje. (a nie tobie lub komuś innemu). Te formy są używane zdecydowanie rzadziej.

Formy nieakcentowane są częściej używane i mają neutralny wydźwięk.
W zdaniu zajmują miejsce przed czasownikiem.

Rownież tak jak w przypadku pronomi diretti, tak i pronomi indiretti z czasownikami modalnymi: volere - chcieć, dovere - musieć, potere - móc, mogą znajdować się zarówno przed czasownikiem jak i za czasownikiem, ale w tym drugim wypadku, bezokolicznik, do którego dołączamy pronome indiretto traci końcową samogłoskę.

playVoglio raccontare la storia a Monica. playLe voglio raccontare la storia Chcę opowiedzieć jej historię.
playVoglio raccontarle la storia. Chcę opowiedzieć jej historię.
playDevo comprare a Pietro la bicicletta. playGli devo comprare la bicicletta. Muszę mu kupić rower.
playDevo comprargli la bicicletta. Muszę mu kupić rower.
playPosso scrivere a te un messaggio? playTi posso scrivere un messaggio? Mogę napisać ci wiadomość?
playPosso scriverti un messaggio? Mogę napisać ci wiadomość?

W tych kombinacjach, jeśli chodzi o znaczenie - jak widać - jest obojętne czy pronome indiretto będzie się znajdował za czy przed czasownikiem.

Jest też kilka zasad, kiedy pronomi indiretti muszą następować po czasowniku:

1) gerundium

playFarai bene dicendo la verità a Marco. playFarai bene dicendogli la verità. Zrobisz dobrze mówiąc mu prawdę.

2) tryb rozkazujący, w druga osoba liczby pojedynczej i mnogiej

playDomanda a Federica dove sta! playDomandale dove sta! Zapytaj gdzie jest!
playRaccontate a Marco il film! playRaccontategli il film! Opowiedzcie mu film!

3) imiesłów bierny (participio passato)

playMarco ha accettato il contratto proposto a lui. playMarco ha accettato il contratto propostogli. Marco przyjął zaproponowaną mu umowę.

I na koniec przykładowe zdania z pronomi indiretti:

playQuando vedo Anna le dico che hai telefonato. Kiedy zobaczę Annę, powiem jej, że dzwoniłeś.
playÈ il compleanno di Paolo, che cosa gli regaliamo? Są urodziny Pawła, co mu podarujemy?
playDi che cosa vi ha parlato? O czym wam mówił?
playMi porti il libro oggi? Przyniesiesz mi dziś książkę?
playQuesto libro piace ai miei fratelli ma non a me! Ta książka podoba się moim braciom, ale nie mnie!
playNon ci piace questo posto. Nie podoba nam się to miejsce.
playSignore, posso chiederLe di chiudere la finestra? Proszę Pana, czy mogę prosić Pana, żeby zamknął Pan okno?

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

namieszane jest - na zmianę dopełnienie jest nazwane bliższym i dalszym, pogubić się można...

wydaje mi się, że to błąd literowy

W zdaniu "Poznajemy formy pronomi diretti" nie powinno być indiretti?
Bo trochę się pogubiłam. Tak samo jest w zdaniu" Zobaczymy teraz jak pronomi diretti zastępują dopełnienie dalsze". Czy mogę prosić o wyjaśnienie.