Zaimki względne - język włoski

Podobnie jak inne zaimki, zaimki względne - PRONOMI RELATIVI - zastępują w zdaniu rzeczownik.

Służą ponadto do wprowadzania zdań podrzędnych, łącząc, podobnie jak spójniki, dwa zdania, np.:

playHo comprato il libro che mi avevi consigliato. Kupiłem książkę, którą mi poleciłeś.
playIl libro che mi hai dato è veramente molto interessante. Książka, którą mi dałeś jest naprawdę bardzo interesująca.
playLe persone con cui abito sono molto simpatiche. Osoby, z którymi mieszkam są bardzo sympatyczne.

1) chi - kto, ten który/ta która/ci którzy/te które

Odnosi się wyłącznie do istot żyjących. Jest nieodmienny i bardzo często występuje w przysłowiach i powiedzeniach.

playChi ti ha telefonato? Kto do ciebie dzwonił?
playNon sopporto chi parla mentre mangia! Nie znoszę tych, którzy mówią podczas jedzenia!
playDi solito chi fa una vita sana vive più a lungo. Zazwyczaj ci, którzy prowadzą zdrowy tryb życia, żyją dłużej.
playChi parla molto, poco fa. Kto dużo mówi, mało robi.

2) che - który/która/którzy/które

Używany jest do rzeczowników żywotnych i nieżywotnych. Również jest nieodmienny.

playLa ragazza che parla con lui è amica mia. Dziewczyna, która z nim rozmawia, to moja przyjaciółka.
playLe scarpe che porto sono italiane. Buty, które noszę, są włoskie.
playIl libro che mi avevi consigliato è veramente buono! Książka, którą mi poleciłeś, jest naprawdę dobra!
playI collegi che lavorano con me sono tutti simpatici. Koledzy, którzy ze mną pracują, wszyscy są sympatyczni.

3) cui - który/która/którzy/które

Zaimek cui funkcjonuje wyłącznie jako dopełnienie pośrednie i prawie zawsze występuje z przyimkiem prostym: a, in, da, di, su, per, con, tra. Tak, jak poprzednie zaimki, jest niedomienny.

playQuello è l'amico di cui ti avevo parlato. To jest przyjaciel, o którym ci mówiłem.
playLa ditta a cui dobbiamo telefonare si trova a Roma. Firma, do której musimy zadzwonić mieści się w Rzymie.
playLa città da cui provengo è veramente piccola. Miasto, z którego pochodzę jest naprawdę małe.
playLa casa in cui abito ha solo 3 camere. Dom, w którym mieszkam, ma tylko 3 pokoje.
playCome si chiama il ragazzo con cui parlavi prima? Jak ma na imię chłopak, z którym wcześniej rozmawiałeś?
playQuesta è una persona su cui puoi contare. To jest osoba, na którą możesz liczyć.
playL'azienda per cui lavora è francese. Przesiębiorstwo, dla którego pracuje, jest francuskie.
playQueste sono le persone tra cui mi sento sicura. To są osoby, wśród których czuję się bezpiecznie.

Istnieją jeszcze formy złożone zaimka względnego: il quale/ la quale/ il quali/ le quali - mają one dokłądnie to samo znaczenie co che oraz cui, ale mimo, że są dokładniejsze i bardziej wyraziste, używamy ich znaczniej rzadziej.

liczba pojedyncza tłumaczenie liczba mnoga tłumaczenie
rodzaj męski playil quale który playi quali którzy
rodzaj żeński playla quale która playle quali które

Zobaczmy jak to wygląda w przykładach:

playLa ragazza la quale parla con lui è amica mia. Dziewczyna, która z nim rozmawia, to moja przyjaciółka.
playLe scarpe le quali porto sono italiane. Buty, które noszę, są włoskie.
playIl libro il quale mi avevi consigliato è veramente buono! Książka, którą mi poleciłeś, jest naprawdę dobra!
playI collegi i quali lavorano con me sono tutti simpatici. Koledzy, którzy ze mną pracują, wszyscy są sympatyczni.
playQuello è l'amico del quale ti avevo parlato. To jest przyjaciel, o którym ci mówiłem.
playLa ditta alla quale dobbiamo telefonare si trova a Roma. Firma, do której musimy zadzwonić, mieści się w Rzymie.
playLa città dalla quale provengo è veramente piccola. Miasto, z którego pochodzę, jest naprawdę małe.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o specyficznej strukturze, która określa przynależność (czyj jest dany przedmiot, osoba itp.): rodzajnik określony + cui

playQuello scrittore, i cui romanzi sono ventuti in tutto il mondo, è una persono abbastanza chiusa. Ten pisarz, którego powieści są sprzedawane na całym świecie, jest osobą dość zamkniętą.
playQuell'artista, le cui opere si trovano in MOMA di New York, è molto famoso. Ten artysta, którego dzieła znajdują się w MOMA w Nowym Jorku, jest bardzo znany.

Zauważmy, że rodzajnik należy do dopełnienia, a nie do podmiotu.

playi romanzi playQuello scrittore, i cui romanzi (...).
playle opere playQuell'artista, le cui opere (...).

Poniżej jeszcze przykłady, kiedy do tej specyficznj konstrukcji dodajemy jeszcze przymek prosty:

playLo scultore, alla cui mostra siete andati ieri, è mio cugino.
(andare alla mostra)
Rzeźbiarz, na którego wystawę poszliście wczoraj, jest moim kuzynem.
playLa ditta, al cui numero avete telefonato, non esiste più.
(telefonare a)
Firma, pod której numer zadzwoniliście, już nie istnieje.
playLa ragazza, della cui casa avete parlato, abita vicino a me.
(parlare di)
Dziewczyna, o której domu mówiliście, mieszka blisko mnie.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.