Przyimek a - język włoski

Na początek tabela z formą ściągniętą (przyimek połączony z rodzajnikiem określonym):

rodzajnik+przyimek a+la a+il a+lo a+l' a+le a+i a+gli
przyimek ściągnięty alla al allo all' alle ai agli

Przyimek a:

1) pełni funkcję celownika (odpowiada na pytania komu? czemu?):

playIo offro qualcosa da bere agli amici. Proponuję coś do picia moim przyjaciołom.
playDai questi documenti al signor Franco, per favore. Daj proszę te dokumenty panu Franco.
playPerché non vuoi dire la verità alla madre? Dlaczego nie chcesz powiedzieć matce prawdy?
playHa dedicato la gioventù alla carriera. Poświęcił młodość karierze.

2) wskazuje na ruch do miejsca lub przebywanie i wykonywanie czynności w danym w miejscu (dotyczy miast, małych wysp i niektórych miejsc użyteczności publicznej):

playAnna è nata a Varsavia nel 1990. Anna urodziła się w Warszawie w 1990 roku.
playQuest'estate andiamo a Capri per tutto il mese! Tego lata jedziemy na Capri na cały miesiąc.
playTommaso è rimasto ancora al bar. Tomasz został jeszcze w barze.
playMonica si è ammalata e va all'ospedale. Monika rozchorowała się i idzie do szpitala.

3) określa czas zdarzenia (dotyczy godzin, miesięcy):

playA che ora usciamo? O której wychodzimy?
playLa lezione comincia alle due. Lekcja zaczyna się o drugiej.
playFinisco di lavorare a giugno. Kończę pracować w czerwcu.
playA gennaio fa molto freddo. W styczniu jest bardzo zimno.

4) wskazuje za pomocą czego wykonana jest czynność lub dzięki czemu coś funkcjonuje:

playFranco possiede una barca a vela. Franek posiada łódź żaglową.
playÈ un maglione fatto a mano. To jest sweter zrobiony ręcznie.
playChiudi la porta a chiave. Zamknij drzwi na klucz.
playVado in chiesa a piedi. Idę pieszo do kościoła.

5) określa w jakim celu wykonywana jest czynność:

playResto alla Sua disposizione. Pozostaję do Pani dyspozycji.
playSiamo usciti a passeggio. Wyszliśmy na spacer.
playQuesto progetto è destinato al fallimento. Ten projekt skazany jest na porażkę.
playSono andati a fare la spesa. Poszli zrobić zakupy.

6) występuje po niektórych czasownikach:

playNon riesco a finire questo compito. Nie daję rady dokończyć tego zadania.
playComincio a lavorare domani. Jutro zaczynam pracę.
playDobbiamo rinunciare a questo viaggio. Musimy zrezygnować z tej podróży.
playAiutami a salire! Pomóż mi wejść!

I na koniec kilka wyrażeń frazeologicznych, które nie podlegają żadnym regułom i warto nauczyć się ich na pamięć:

playA dire il vero, lui ha molta fortuna. Mówiąc szczerze, on ma dużo szczęścia.
playVado al lavoro a piedi. Do pracy chodzę pieszo.
playParla e parla e non viene al sodo. Mówi i mówi i nie przechodzi do sedna.
playNon mi piace il sole, preferisco stendermi all'ombra. Nie lubie słońca, wolę rozłożyć się w cieniu.
playÈ così buffo che, quando passa, tutti gli ridono alle spalle. Jest tak śmieszny, że jak przechodzi, wszyscy śmieją się za jego plecami.
playDopo una violente discussione, sono venuti alle mani. Po gwałtownej dyskusji przeszli do rękoczynów.
playSei talmente testardo che non vuoi ascoltare nessuno, parlare con te è come parlare al muro. Jesteś tak uparty, że nie chcesz nikogos słuchać, mówić do ciebie to jak mówić do ściany.
playAppena arrivati, ci siamo messi a tavola, perché tutto era pronto. Jak tylko przyjechaliśmy usiedliśmy do stołu, ponieważ wszystko było gotowe.
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.