Przyimek su - język włoski

Na początek tabela z formą ściągniętą (przyimek połączony z rodzajnikiem określonym):

rodzajnik+przyimek su+la su+il su+lo su+l' su+le su+i su+gli
przyimek ściągnięty sulla sul sullo sull' sulle sui sugli

Przyimek su:

1) wskazuje na osobę, zwierzę lub przedmiot, które znajdują sie na lub nad czymś:

playIl cane non può stare sul divano. Pies nie może leżeć na kanapie.
playVado sul balcone ad annaffiare le piante. Idę na balkon podlać kwiaty.
playLa tigre si gettò sulla zebra. Tygrys rzucił się na zebrę.
playCi sono molti libri sul tavolo. Na stole jest wiele książek.
playC'è una macchia su questi pantaloni. Na tych spodniach jest plama.

2) określa temat wypowiedzi, tekstu, rozważań:

playDomani c'è una conferenza sull'architettura moderna, vieni? Jutro jest wykład na temat architektury nowoczesnej, będziesz?
playIeri alla TV ho visto un film su Leonardo da Vinci. Wczoraj w telewizji widziałam film o Leonardo da Vincim.
playIl professore ha scritto un saggio su Verdi. Profesor napisał esej o Verdim.
playNon hai mai espresso la tua opinione su quest'avvenimento. Nie wyraziłeś nigdy swojego zdania na temat tego wydarzenia.
playIl Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato l'ordinanza sugli esami di maturità. Ministerstwo Oświaty wydało rozporządzenie w sprawie egzaminów maturalnych.

3) wskazuje w przybliżeniu wiek lub ilość:

playVedi quella donna sulla sessantina? Widzisz tę około sześćdziesięcioletnią kobietę?
playÈ un uomo sui cinquant'anni ma non li dimostra. Ten mężczyzna ma około pięćdziesiąt lat, ale nie wygląda na tyle.
playQuesto ragazzo peserà sui quaranta chili. Ten chłopiec waży w przybliżeniu czterdzieści kilo.
playPer questo vestito servono sui sei metri di tessuto. Na tę sukienkę potrzeba około sześć metrów materiału.
playHo calcolato che per questo viaggio spenderemo sui mille euro. Policzyłem, że na tę podróż wydamy około tysiąca euro.

4) wskazuje na przyczynę lub sposób, w jaki wykonana jest czynność:

playSi è messo a studiare seriamente sull'esempio del fratello maggiore. Za przykładem starszego brata wziął się poważnie do nauki.
playSu tuo suggerimento ho parlato con lui ancora una volta. Za twoją radą porozmawiałam z nim jeszcze raz.
playStai parlando sul serio? Mówisz poważnie?
playQuesto sarto fa vestiti su misura. Ten krawiec szyje ubrania na miarę.
playSona arrivato alla cerimonia su invito dell'ambasciatore. Przybyłem na ceremonię na zaproszenie ambasadora.

I na koniec kilka wyrażeń frazeologicznych, które nie podlegają żadnym regułom i warto nauczyć się ich na pamięć:

playQuando sono andato a trovarlo, era sul punto di uscire con tutta la famiglia. Kiedy poszedłem go odwiedzić, miał właśnie zamiar wychodzić z całą rodziną.
playQuesta agenzia organizza dei bei viaggi da mille euro in su. To biuro organizuje wspaniałe podróże od tysiąca euro wzwyż.
playAspetta ancora qualche giorno, non puoi pretendere che io decida così su due piedi. Poczekaj jeszcze kilka dni, nie możesz wymagać, że zdecyduję od tak, bez zastanowienia.
playSono sicurissima di quello che dico, ci metterei la mano sul fuoco. Jestem pewna tego co mówię, dałabym sobie za to uciąć rękę.
playIn questi giorni è molto nervoso, va su tutte le furie se qualcuno solo apre la bocca e dice qualcosa che non gli piace. Jest bardzo nerwowy w ostatnich dniach, wpada w szał jeśli tylko ktoś otworzy usta i powie coś co mu się nie spodoba.
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.