Przyimek di - język włoski

Na początek tabela z formą ściągniętą (przyimek połączony z rodzajnikiem określonym):

rodzajnik+przyimek di+la di+il di+lo di+l' di+le di+i di+gli
przyimek ściągnięty playdella playdel playdello playdell' playdelle playdei playdegli

Przyimek di:

1) odpowiada polskiemu dopełniaczowi, czyli rzeczownik, który po nim stoi, odpowiada na pytanie kogo? czego?:

playle indicazioni del medico zalecenia lekarza
playla riforma della scuola reforma szkoły
playla scelta della professione wybór zawodu
playi risultati dell'esame wyniki egzaminu

2) pełni funkcję dzierżawczą, czyli wskazuje, do kogo należy dana rzecz:

playil libro di Maria książka Marii
playla casa dei signori Rossi dom państwa Rossi
playil quaderno dei ragazzi zeszyt chłopców
playil film di Federico Fellini film Federica Fellini

3) stosujemy jako rodzajnik cząstkowy:

playHo comprato della frutta. Kupiłam trochę owoców.
playMaria ha delle idee originali. Maria ma różne oryginalne pomysły.
playAdesso mangio solo del pesce. Teraz jem tylko trochę ryby.
playHa fatto dei progressi. Poczynił pewne postępy.

4) wskazuje na materiał, z którego coś jest zrobione:

playil tavolo di legno stół z drewna
playil castello di sabbia zamek z piasku
playla scarpa di cuoio but ze skóry
playl'anello d'oro pierścionek ze złota

5) określa przyczynę:

playMorivamo di noia. Umieraliśmy z nudów.
playSono soddisfatto del mio lavoro. Jestem zadowolony z mojej pracy.
playLuca piange di gioia. Łukasz płacze z radości.
playSono stanca di questa situazione. Jestem zmęczona tą sytuacją.

6) występuje po niektórych czasownikach:

playAnna ha accettato di fare questo viaggio. Anna zgodziła się na tę podróż.
playTi auguro di essere promosso. Życzę ci awansu.
playCerco di fare quest'esercizio. Staram się zrobić to ćwiczenie.
playPensi di partire domani? Zamierzasz wyjechać jutro?
playFinisci di lavorare prima delle due? Skończysz pracować przed drugą?

I na koniec kilka wyrażeń frazeologicznych, które nie podlegają żadnym regułom i warto nauczyć się ich na

playPenso di . Myślę, że tak.
playCredo di sì. Wierzę, że tak.
playSpero di sì. Mam nadzieję, że tak.
playSuppongo di sì. Przypuszczam, że tak.
playChe ne è di tuo fratello? Non lo vedo da tempo. Co z twoim bratem? Nie widziałam go od dawna.
playQuesta minestra non sa di niente! Ta zupa niczego nie przypomina! (tj. nie jest dobra, nie przypomina żadnej zupy)
playHo incontrato una donna veramente di classe. Spotkałem kobietę naprawdę z klasą.
playÈ sempre d'accordo con me. Zawsze się ze mną zgadza.
playMi scusi signore, possiamo darci del tu? Przepraszam Pana, możemy mówić sobie na ty?
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.